JustinLong

Ảnh của JustinLong

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 0
  • Bình luận: 0
Tổng điểm: 0
Giới thiệu: 

Xin chao tat ca moi nguoi.

Minh la nguoi moi va minh cung dang nghien cuu ve mach arduino. :))

Hien tai minh dang gap loi "Sketch uses 940 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes. Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes "

Minh mong moi nguoi giup minh voi a. Xin cam on moi nguoi.

 

Lượt bình luận: 
0

Lịch sử

Đã tham gia được
11 tháng 3 ngày