Dựa vào hành vi của bạn trên Arduino.VN, chúng tôi đề xuất bạn với 2 dự án này, hãy thử sức

Trước tiên bạn vào đây để tải Arduino IDE  Classic 1.0.6 về nhé!

Một chương trình Arduino có những gì? angel

Một chương trình cơ bản bao gồm hai phần chính đó là setup() (cài đặt) và loop() (vòng lặp). Vậy chức năng của chúng là gÌ?

setup() là nơi bạn có thể khai báo các giá trị biến, khai báo thư viện, thiết đặt thông số...

 • Nó sẽ chạy một lần duy nhất sau bạn cấp nguồn cho arduino, cho đến khi bạn reset lại hệ thống.

loop() sẽ khởi động sau khi khi setup() chạy xong, đây là nơi các chương trình của bạn được lặp đi lặp lại cho đến khi bạn thôi cấp nguồn cho arduino. Vậy tại sao cần phải lặp?

 • Đơn giản là để công việc được duy trì hoạt động và số liệu sẽ được cập nhật liên tục.

Sơ đồ hoạt động:

Chương trình nhập môn cần biết devil

Và đây là Blink; chương trình nhấp nháy một con led trên arduino mà bạn sẽ chơi.

Chỉ việc cắm cắp và nạp chương trình bên dưới, quan sát con led nhỏ trên arduino nhé cheeky

/*
 Blink - Nhấp nháy
 Đoạn code làm nhấp nháy một đèn LED cho trước
*/

// chân digital 13 cần được kết nối với đèn LED
// và chân digital 13 này sẽ được đặt tên là 'led'. Biến 'led' này có kiểu dữ liệu là int và có giá trị là 13
int led = 13;

// Hàm setup chạy một lần duy nhất khi khởi động chương trình
void setup() {        
 // đặt 'led' là OUTPUT
 pinMode(led, OUTPUT);  
}

// Hàm loop chạy mãi mãi sau khi kết thúc hàm setup()
void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH);  // bật đèn led sáng
 delay(1000);        // dừng chương trình trong 1 giây => thây đèn sáng được 1 giây
 digitalWrite(led, LOW);  // tắt đèn led
 delay(1000);        // dừng chương trình trong 1 giây => thấy đèn tối được 1 giây
}

Để biết cách chơi 1 con led ngoài và chức năng các câu lệnh này bạn click tiếp vào đây nha enlightened

http://arduino.vn/bai-viet/77-bai-2-cach-lam-den-led-nhap-nhay-theo-yeu-cau

 

ĐẾN BƯỚC 4B

lên
31 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.