Dựa vào hành vi của bạn trên Arduino.VN, chúng tôi đề xuất bạn với 2 dự án này, hãy thử sức

digitalWrite

digitalWrite() là câu lệnh dùng để xuất tín hiệu điện từ một chân digital (được thiết đặt là OUTPUT). Không trả về giá trị.

Cú pháp: digitalWrite(pin, signal)

với pin là giá trị digital muốn đọc, signal là HIGH (1, true) - (nghĩa là bật) hoặc LOW  (0, false) - (nghĩa là tắt).

Xem thêm tại đây.

digitalRead

digitalRead() là câu lệnh dùng để đọc tín hiệu điện từ một chân digital (được thiết đặt là INPUT). Trả về 2 giá trị HIGH hoặc LOW.

Cú pháp: digitalRead(pin)

với pin là giá trị digital muốn đọc

Xem thêm tại đây.

analogRead

analogRead() là đọc giá trị điện áp từ một chân Analog (ADC). Trên mạch Arduino UNO có 6 chân Analog In, được kí hiệu từ A0 đến A5.

analogRead() luôn trả về 1 số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 1023 tương ứng với thang điện áp (mặc định) từ 0 đến 5V

Cú pháp: analogRead([chân đọc điện áp])

Xem thêm tại đây.

analogWrite

analogWrite() là lệnh xuất ra từ một chân trên mạch Arduino một mức tín hiệu analog (phát xung PWM).

Cú pháp: analogWrite([chân phát xung PWM], [giá trị xung PWM]);

Xem thêm tại đây.

Xung PWM

Xung là các trạng thái cao / thấp (HIGH/LOW) về mức điện áp được lặp đi lặp lại. Đại lượng đặc trưng cho 1 xung PWM (Pulse Width Modulation) bao gồm tần số (frequency) và chu kì xung (duty cycle).

Một dao động sẽ bao gồm 2 trạng thái điện: mức cao (x giây) và mức thấp (y giây). Tỉ lệ phần trăm thời gian giữa 2 trạng thái điện này chính là chu kì xung.

Các bạn có thể xem thêm về xung này tại đây.

Ok, tiến hành làm bài tập thôi nào

Để thuộc các lệnh trong Arduino, không còn cách nào khác, bạn phải làm bài tập nhiều, và dựa vào các lệnh đó, Cộng đồng Arudino Việt Nam đã xây dựng các hệ thống bài tập mà bạn hoàn toàn có thể tự làm ở nhà được!

Ngại gì nữa, xem danh sách bài tậpcách làm bài tập rồi chiến thôi nào! Chiến xong kha khá rồi nhảy đến bước 5B để tăng tốc nhá.

ĐẾN BƯỚC 5B

lên
31 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.