Dựa vào hành vi của bạn trên Arduino.VN, chúng tôi đề xuất bạn với 2 dự án này, hãy thử sức

LÀM QUEN VỚI ARDUINO IDE

I. Arduino IDE là gì?

Intergrated Development Environment (IDE) là công cụ được sử dụng để lập trình cho các board Arduino.

II. Làm thế nào sử dụng IDE?

1. Cài đặt Java Runtime Environment (JRE)

* Vì Arduino IDE được viết trên Java nên bạn cần phải cài đặt JRE trước Arduino IDE *

2. Cài đặt: (Arduino IDE 1.6.7)

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ http://arduino.vn/bai-viet/tai-ve-cac-tai-nguyen, tìm "1.b Arduino IDE Modern" để tải về bản phù hợp.

Bước 2: Sau khi download xong, các bạn bấm chuột phải vào file vừa download arduino-1.6.7-windows.zip và chọn “Extract here” để giải nén.

Bước 3: Copy thư mục arduino-1.6.7 vừa giải nén đến nơi lưu trữ.

Bước 4: Chạy file arduino.exe trong thư mục arduino-1.6.7\ để khởi động Arduino IDE

3. Cài đặt Driver

Bước 1: Chạy file arduino-1.6.7\drivers\dpinst-x86.exe (Windows x86) hoặc arduino-1.6.7\drivers\dpinst-amd64.exe (Windows x64). 

Bước 2: Cửa sổ “Device Driver Installation Wizard” hiện ra, các bạn chọn Next để tiếp tục.

Bước 3: Chọn Install khi có xác nhận cài đặt driver và chọn finish khi việc cài đặt đã hoàn thành.

III. Sử dụng Arduino IDE

1. Giao diện

2. Vùng lệnh

Bao gồm các nút lệnh menu (File, Edit, Sketch, Tools, Help) và các icon cho phép sử dụng nhanh các chức năng thường dùng của IDE. 

3. Vùng viết chương trình

Là nơi mà bạn sẽ viết các đoạn mã của mình tại đây.

4. Vùng thông báo

Những thông báo từ IDE sẽ được hiển thị tại đây.

5. Quy trình trong Arduino

Chương trình Arduino sẽ chạy các lệnh cài đặt một lần và sau đó sẽ cho chạy lặp đi lặp lại đoạn chương trình.

ĐẾN BƯỚC 3B

lên
30 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.