Báo mưa bằng Facebook Messenger

Mô tả dự án: 

Sài Gòn đang vào mùa mưa rồi anh em ạ, mỗi khi mưa xuống lại một nỗi buồn man mác vì quên không cất quần áo :(

Vậy nên hôm nay mình xin hướng dẫn làm một bộ báo mưa bằng qua FB Messenger cực đơn giản, chỉ cắm là chạy!  

Chuẩn bị

 1. Đọc qua bài viết này để biết nguyên lý hoạt động cũng như lấy key để nhắn tin bằng FB Messenger: http://arduino.vn/tutorial/6561-module-sim-da-loi-thoi-nhan-thong-bao-bang-fb-messenger-zalo
 2. Module báo mưa (Loại của mình chân digital có mưa là 0 không mưa là 1)
 3. ESP8266 ở đây mình dùng module nodeMCU

Nào cùng làm

Nối dây:

Nối dây D0 từ cảm biến mưa vào chân D2 (GPIO 4) trên NodeMCU

Cấp nguồn cho cảm biến mưa vào 2 chân GND và VCC

Cắm cáp USB vào NodeMCU

Nạp code:

Các bạn nạp code bên dưới với phần key là key get được như hướng dẫn ở bài:

http://arduino.vn/tutorial/6561-module-sim-da-loi-thoi-nhan-thong-bao-bang-fb-messenger-zalo

Message là nội dung tin nhắn sẽ được gửi đi khi có mưa được mã hóa dạng URL Encode,

các bạn vào https://hs2t.com/itemized/url-encode-decode/ để chuyển đổi từ Tiếng Việt qua URL Encode

WiFiMulti.addAP("KemShop-55LTT", ""); các bạn thay thế bằng tên wifi và password nhà mình để ESP8266 kết nối đến

Còn đây là code:

#include <Arduino.h>

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClientSecureBearSSL.h>

ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;

// constants won't change. They're used here to set pin numbers:
const int rainPin = 4;   // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 2;   // the number of the LED pin

// variables will change:
int rainState = 0;     // variable for reading the pushbutton status
int lastState = 0;
String key = "g183ftk4h";
String message = "M%C6%B0a%20r%E1%BB%93i%20anh%20%C6%A1i%2C%20mau%20c%E1%BA%A5t%20qu%E1%BA%A7n%20%C3%A1o%20%C4%91i%20k%E1%BA%BBo%20v%E1%BB%A3%20m%E1%BA%AFng";

void setup()
{

 Serial.begin(115200);
 // Serial.setDebugOutput(true);

 Serial.println();
 Serial.println();
 Serial.println();

 // initialize the LED pin as an output:
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 // initialize the pushbutton pin as an input:
 pinMode(rainPin, INPUT);

 for (uint8_t t = 4; t > 0; t--)
 {
  Serial.printf("[SETUP] WAIT %d...\n", t);
  Serial.flush();
  delay(1000);
 }

 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFiMulti.addAP("KemShop-55LTT", "");
}void loop()
{
 // read the state of the pushbutton value:
 rainState = digitalRead(rainPin);

 // check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
 if (rainState == 0 && lastState == 0) {
  Serial.printf("RAIN\n");
  lastState = 1;
  // turn LED on:
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  // wait for WiFi connection
  if ((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED))
  {

   std::unique_ptr<BearSSL::WiFiClientSecure> client(new BearSSL::WiFiClientSecure);

   //  client->setFingerprint(fingerprint);
   client->setInsecure();

   HTTPClient https;

   Serial.print("[HTTPS] begin...\n");
   if (https.begin(*client, "https://taymay.herokuapp.com/send/?key="+key+"&message="+message))
   { // HTTPS

    Serial.print("[HTTPS] GET...\n");
    // start connection and send HTTP header
    int httpCode = https.GET();

    // httpCode will be negative on error
    if (httpCode > 0)
    {
     // HTTP header has been send and Server response header has been handled
     Serial.printf("[HTTPS] GET... code: %d\n", httpCode);

     // file found at server
     if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY)
     {
      String payload = https.getString();
      Serial.println(payload);
     }
    }
    else
    {
     Serial.printf("[HTTPS] GET... failed, error: %s\n", https.errorToString(httpCode).c_str());
    }

    https.end();
   }
   else
   {
    Serial.printf("[HTTPS] Unable to connect\n");
   }
  }
 } else if (rainState == 1 && lastState == 1) {
  lastState = 0;
  // turn LED off:
  digitalWrite(ledPin, LOW);
 }

 delay(5000);
}

 

Thành quả

Vậy thôi khá đơn giản giờ thì cứ thoải mái lướt Facebook không sợ mưa rơi :)

Các bạn có thể xem thêm chi tiết ở video bên dưới nhé

lên
26 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Cách dùng Module L298N để điều khiển 4 động cơ DC

Trên cộng đồng đã có nhiều bài viết về động cơ, nhưng chưa có bài viết nào nói về cách để điều khiển cùng 1 lúc 4 động cơ mà chỉ dùng 1 module L298N. Nên hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách để điều khiển cùng lúc 4 động cơ trên 1 module L298N.

lên
25 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các bài viết cùng tác giả

Module sim đã lỗi thời? Nhận thông báo bằng FB Messenger (Zalo)

Chắc hẳn anh em đã quá quen thuộc với việc dùng module sim để nhắn sms thông báo trạng thái nhà cửa, ruộng vườn rồi. Đến thời điểm hiện tại thì module sim vẫn có một ưu thế là mạng di động đã phủ sóng toàn quốc, không cần cài app nhưng SMS sẽ rất là tốn kém chưa kể đến việc phải thường xuyên nạp tiền và kiểm tra hạn sử dụng.

Hôm nay, tại đây, chúng ta cùng nhau chứng kiến một sự khởi đầu mới của xu hướng công nghệ trên toàn cầu (mượn lời bác Quảng) đó là Facebook Messenger. Thực tế, anh em đều phải công nhận là giờ máy ai cũng có FB messenger. Cho nên mình mới nghĩ đến việc nhận thông báo thay vì SMS thì nhận qua FB Messenger. Cũng có thể coi là chẳng cần phải cài thêm app, lại còn nhận được nội dung tiếng Việt có dấu một cách dễ dàng nữa :)

Mình sẽ có một phiên bản Việt hóa với nhận thông báo bằng Zalo, nhưng thời điểm hiện tại Zalo đòi hỏi nhiều thủ tục để đăng ký app quá nên mình sẽ update với anh em sau nhé!

lên
23 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

LÀM BLOG VỚI ESP8266, MỘT NĂM TỐN 10K TIỀN ĐIỆN

Nếu như blog của bạn đơn giản và lượng truy cập ở mức bình thường thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng esp8266 làm blog server. Một năm tốn 10k tiền điện :)

Và kết quả bạn sẽ có một trang web như thế này: http://han.boxip.net/

lên
9 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Từ khóa: