Bài 5: Tải chương trình mẫu lên Intel Galileo

Tải chương trình mẫu

Hãy mở Galileo IDE, chọn ví dụ Blink bằng cách vào menu File -> Examples -> 01.Basics -> Blink.

/*
 Blink
 Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.

 This example code is in the public domain.
 */

// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {        
 // initialize the digital pin as an output.
 pinMode(led, OUTPUT);   
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);        // wait for a second
 digitalWrite(led, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);        // wait for a second
}

Kết nối máy tính của bạn với Galileo qua cổng USB Client. Vào menu Tools -> Boards và chọn Intel Galileo. Vào menu Tools -> Serial Port và chọn cổng COM thích hợp.

Bấm tổ hợp phím Ctrl + U để tải chương trình lên Galileo.

Tìm lỗi

Nói chung, khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào, hãy thử reboot lại Galileo bằng nút reboot trên mạch: tháo hết tất cả các dây tín hiệu đang cắm vào Galileo, chờ một vài giây rồi cắm vào lại và chờ đến khi Galileo khởi động (boot-up) xong. Nếu điều đó không giải quyết được gì, hãy thử khởi động lại máy tính của bạn. Đôi lúc việc reboot mọi thứ lại tỏ ra có tác dụng.

Lỗi "Improper File Name" (Mac)

Trên các máy Mac, bạn có thể gặp lỗi thế này

i586-poky-linux-uclibc-g++: error: Galileo.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/x86/i586-poky-linux-uclibc: No such file or directory

Đó là do tên chương trình của bạn, nó không được phép có khoảng trống (dấu cách). Ví dụ, nếu tên chương trình của bạn là "Intel Galileo", hãy sửa lại thành "IntelGalileo".
 

Lỗi Bad COM Port (Windows)

Trên Windows, quá trình tải chương trình của bạn lên Galileo có thể bị treo và dẫn đến lỗi sau
line 34: /dev/ttyS78: Read-only file system
Đó là do số hiệu cổng COM của bạn quá lớn, kiểu như COM30 hay COM45 trong khi thường thường, ta chỉ sử dụng những cổng như COM3, COM4, COM5,...
Để khắc phục hiện điều này, bạn phải đổi số hiệu cổng COM đang sử dụng xuống một con số nhỏ hơn 10. Hãy xem hướng dẫn thay đổi ở phía dưới.
 

Cách đổi cổng COM (ví dụ với Arduino Uno)

 • Mở cửa sổ Device Manager
  • Vào Start -> Run gõ "devmgmt.msc" và bấm Enter
 • Mở mục Port (COM & LPT) và click chuột phải vào cổng COM ứng với mạch Galileo đang sử dụng của bạn, chọn Properties
 • Chọn Port Setting, mục Advanced

...

 • Chọn cổng COM thích hợp (bé hơn 10) trong mục COM Port Number, bấm OK để xác nhận thay đổi.

lên
4 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Chuyên mục: 
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

[Intel Galileo] Vài mẹo với Intel Galileo và hệ điều hành Linux Yocto (iot-devkit)

Trên đây là một số mẹo nhỏ giúp bạn có thể làm việc hiệu quả hơn với hệ điều hành Linux Yocto (iot-devkit) trên Galileo mà mình đã tìm hiểu được. Bài viết này cũng tổng hợp lại các bài viết trước đó đã được đăng tại Arduino.vn

lên
6 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.