Hướng dẫn MODE PL2303 (USB -> UART) nạp cho Arduino promini

I. Chuẩn bị

II. Tiến hành mổ xẻ

B1: Dùng hút chì để gỡ jump cắm của PL2303, cần xác định chính xác thứ tự chân của jump để cắt chân. Ta có thứ tự chân như hình vẽ.

THU TU CHAN PL2303

Sau đó ta sẽ cắt chân 3V3 để kết nối với IC PL2303

Chú ý: Xác định chính xác chân và cắt nhé :P. Cắt ở dây là bạn dùng hàn gỡ con điện trở nối với con 3v3 ra :)

B2: Kết nối chân 3V3 đã cắt với tụ C104 và chân số 2 của PL2303

Các bạn sử dụng loại tụ này nhé 

tu gom 104

Sơ đồ kết nối tụ gốm 104 với PL2303

Chú ý: Chân 3V3 đã cắt và không còn liên kết với mạch nữa nha, dùng vom kiểm tra, khi cắm PL2303 vào máy tính đo áp chân 3v3 được 0v là oksmiley, sau đó mới tiến hành hàn tụ. yes

Chân 3V3 sau khi kết nối xong sẽ được gọi là chân DTR: Data terminal relay. khi đó thứ tự chân của PL2303 sẽ là: 

B3. Kết nối PL2303 với arduino pro mini

PL2303 Pro mini
5V 5V
GND GND
RXD TXD
TXD RXD
DTR RST

 

Có thắc mắc gì các bạn cứ hỏi nhé,mình sẽ hướng dẫn, có thời gian mình sẽ up video cho các bạn coi. Chúc các bạn thành công!yes

Những hình ảnh về dự án: 
lên
14 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Chuyên mục: 
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results