EEPROM - Thư viện giao tiếp với bộ nhớ EEPROM của Arduino

Trên một số loại vi điều khiển đều có một bộ nhớ trong (giống như một ổ cứng nhỏ xíu) gọi là EEPROM, nó sẽ được lưu giữ với thời gian và không bị mất đi nếu vi điều khiển được reset, hay mất điện (nhưng khi upload code mới thì sẽ bị mất, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể chỉnh để EEPROM không bị mất khi upload code mới, sẽ có bài viết về vấn đề này cho các bạn lập trình Arduino "cao tay"). Trên mạch Arduino, các vi điều khiển đều có một bộ nhớ EEPROM của riêng mình.

Sau đây là thông số EEPROM của một số loại vi điều khiển của mạch Arduino:

  • 1024 byte trên ATmega328
  • 512 byte trên ATmega168 và ATmega8
  • 4 KB trên ATmega1280 và ATmega2560
Mã thư viện: 
lên
6 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.