String Object - Đối tượng chuỗi cực mạnh trên Arduino

Nếu bạn muốn lưu một chuỗi nào đó, bạn có thể sử dụng kiểu string (mảng ký tự) hoặc sử dụng đối tượng String được giới thiệu ngày hôm nay. Vậy đối tương String này có gì hay hơn kiểu string kia? Với object String bạn có thể làm nhiều việc hơn, chẳng hạn như cộng chuỗi, tìm kiếm chuỗi, xóa chuỗi,.... Tuy nhiên, bạn cũng sẽ tốn nhiều bộ nhớ hơn, nhưng ngược lại bạn sẽ có nhiều hàm hỗ trợ cho việc xử lý chuỗi của mình!

Để phân biệt giữa mảng chuỗi (string) và object String rất đơn giản. string là chuỗi với chữ "s" thường còn object String là chữ "S" hoa! Ngoài ra, chuỗi được định nghĩa trong hai dấu nháy kép (ví dụ như "Arduino.VN - Cong dong Arduino Viet Nam") được xem làm mảng chuỗi string!

Mã thư viện: 
lên
3 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.