Hướng dẫn điều khiển động cơ bằng ESP8266

Mô tả dự án: 

Chúng ta đã từng điều khiển động cơ trong các dự án xe điều khiển bằng combo thần thánh Arduino + Blutooth HC05 cheeky. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu ESP8266 có thể thay thế cho combo huyền thoại này không nhé devil

Chuẩn bị

Mạch esp8266

1 mạch cầu H

2 động cơ

Lập trình cho Esp8266

Trước khi làm bước này thì các bạn nên tham khảo qua bài viết

http://arduino.vn/bai-viet/1496-esp8266-ket-noi-internet-phan-1-cai-dat-esp8266-lam-mot-socket-client-ket-noi-toi

Sau khi đã đọc xong bài viết trên thì chúng ta bắt đầu nào

Sau khi điều chỉnh IDE giống như trong hình các bạn chỉ cần copy đoạn code này và nạp cho Esp thôi.

#define ENA  14     // Enable/speed motors Right    GPIO14(D5)
#define ENB  12     // Enable/speed motors Left     GPIO12(D6)
#define IN_1 15     // L298N in1 motors Right      GPIO15(D8)
#define IN_2 13     // L298N in2 motors Right      GPIO13(D7)
#define IN_3 2      // L298N in3 motors Left      GPIO2(D4)
#define IN_4 0      // L298N in4 motors Left      GPIO0(D3)

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h> 
#include <ESP8266WebServer.h>

String command;       //String to store app command state.
int speedCar = 800;     // 400 - 1023.
int speed_Coeff = 3;

const char* ssid = "NodeMCU Car";
ESP8266WebServer server(80);

void setup() {
 
 pinMode(ENA, OUTPUT);
 pinMode(ENB, OUTPUT); 
 pinMode(IN_1, OUTPUT);
 pinMode(IN_2, OUTPUT);
 pinMode(IN_3, OUTPUT);
 pinMode(IN_4, OUTPUT); 
 
 Serial.begin(115200);
 
// Connecting WiFi

 WiFi.mode(WIFI_AP);
 WiFi.softAP(ssid);

 IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
 Serial.print("AP IP address: ");
 Serial.println(myIP);
 
 // Starting WEB-server 
   server.on ( "/", HTTP_handleRoot );
   server.onNotFound ( HTTP_handleRoot );
   server.begin();  
}

void goAhead(){ 

   digitalWrite(IN_1, LOW);
   digitalWrite(IN_2, HIGH);
   analogWrite(ENA, speedCar);

   digitalWrite(IN_3, LOW);
   digitalWrite(IN_4, HIGH);
   analogWrite(ENB, speedCar);
 }

void goBack(){ 

   digitalWrite(IN_1, HIGH);
   digitalWrite(IN_2, LOW);
   analogWrite(ENA, speedCar);

   digitalWrite(IN_3, HIGH);
   digitalWrite(IN_4, LOW);
   analogWrite(ENB, speedCar);
 }

void goRight(){ 

   digitalWrite(IN_1, HIGH);
   digitalWrite(IN_2, LOW);
   analogWrite(ENA, speedCar);

   digitalWrite(IN_3, LOW);
   digitalWrite(IN_4, HIGH);
   analogWrite(ENB, speedCar);
 }

void goLeft(){

   digitalWrite(IN_1, LOW);
   digitalWrite(IN_2, HIGH);
   analogWrite(ENA, speedCar);

   digitalWrite(IN_3, HIGH);
   digitalWrite(IN_4, LOW);
   analogWrite(ENB, speedCar);
 }

void goAheadRight(){
   
   digitalWrite(IN_1, LOW);
   digitalWrite(IN_2, HIGH);
   analogWrite(ENA, speedCar/speed_Coeff);
 
   digitalWrite(IN_3, LOW);
   digitalWrite(IN_4, HIGH);
   analogWrite(ENB, speedCar);
  }

void goAheadLeft(){
   
   digitalWrite(IN_1, LOW);
   digitalWrite(IN_2, HIGH);
   analogWrite(ENA, speedCar);

   digitalWrite(IN_3, LOW);
   digitalWrite(IN_4, HIGH);
   analogWrite(ENB, speedCar/speed_Coeff);
 }

void goBackRight(){ 

   digitalWrite(IN_1, HIGH);
   digitalWrite(IN_2, LOW);
   analogWrite(ENA, speedCar/speed_Coeff);

   digitalWrite(IN_3, HIGH);
   digitalWrite(IN_4, LOW);
   analogWrite(ENB, speedCar);
 }

void goBackLeft(){ 

   digitalWrite(IN_1, HIGH);
   digitalWrite(IN_2, LOW);
   analogWrite(ENA, speedCar);

   digitalWrite(IN_3, HIGH);
   digitalWrite(IN_4, LOW);
   analogWrite(ENB, speedCar/speed_Coeff);
 }

void stopRobot(){ 

   digitalWrite(IN_1, LOW);
   digitalWrite(IN_2, LOW);
   analogWrite(ENA, speedCar);

   digitalWrite(IN_3, LOW);
   digitalWrite(IN_4, LOW);
   analogWrite(ENB, speedCar);
 }

void loop() {
  server.handleClient();
  
   command = server.arg("State");
   if (command == "F") goAhead();
   else if (command == "B") goBack();    //Các dòng này các bạn có thể điều chỉnh để phù hợp với app điều khiển của mình
   else if (command == "L") goLeft();
   else if (command == "R") goRight();
   else if (command == "I") goAheadRight();
   else if (command == "G") goAheadLeft();
   else if (command == "J") goBackRight();
   else if (command == "H") goBackLeft();
   else if (command == "0") speedCar = 400;
   else if (command == "1") speedCar = 470;
   else if (command == "2") speedCar = 540;
   else if (command == "3") speedCar = 610;
   else if (command == "4") speedCar = 680;
   else if (command == "5") speedCar = 750;
   else if (command == "6") speedCar = 820;
   else if (command == "7") speedCar = 890;
   else if (command == "8") speedCar = 960;
   else if (command == "9") speedCar = 1023;
   else if (command == "S") stopRobot();
}

void HTTP_handleRoot(void) {

if( server.hasArg("State") ){
    Serial.println(server.arg("State"));
 }
 server.send ( 200, "text/html", "" );
 delay(1);
}

Sau khi nạp code xong chúng ta mở Serial Monitor để xem địa chỉ IP nhé (Lưu ý sau khi mở Serial Monitor các bạn nhớ ấn nút reset trên esp mới có thể xem được địa chỉ IP)

 

 

Lập trình app Inventor để điều khiển esp nào

Trước khi bắt đầu thì các bạn đọc lại bài viết này để hiểu cơ bản về app Inventor nhé

http://arduino.vn/tutorial/2181-huong-dan-tao-app-dieu-khien-led-bang-giong-noi-thong-qua-app-inventor

Đọc xong rồi chúng ta tiếp tục nhé

Sau khi khời tạo app Inventor chúng ta thực hiện giống như trong ảnh là đã có 1 phần mềm điều khiển tuyệt vời cho esp rồi coolcooldevil

 

Kết luận

Chắc các bạn cũng thắc mắc bài viết này hướng dẫn điều khiển động cơ bằng esp8266 thì sao lại ko có mục nào nói đến động cơ nhỉ? Mình  không viết bởi vì sơ đồ nối động cơ với mạch cầu H trong Cộng đồng Arduino đã có quá nhiều rồi nên mình không muốn viết hehe, bạn nào không biết thì chỉ cần seach mạch cầu H là ra cả tá tài liệu thôi hehe devilheart

lên
16 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Từ khóa: 
Chuyên mục: 
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

[iNut PLC] Hướng dẫn điều khiển 8 in 8 out PLC - Giám sát, điều khiển PLC Mitsu, delta, siemens, qua Internet

Làm thế nào để có thể dùng PLC điều khiển những cổng OUT và kiểm soát những cổng IN của PLC qua Internet? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách điểu khiển và kiểm soát vô cùng dễ dàng với iNut PLC. Nào bắt đầu thôi!

 

lên
10 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Từ khóa: 

Tài liệu kỹ thuật iNut PLC - Phiên bản LC

Đây là một phiên bản mới của iNut PLC cho phép chúng ta lập trình trực tiếp trên App iNut mà không cần phải sử dụng Node-RED. Nhưng nếu sài iNut Node-RED thì vẫn được nha!

lên
4 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.