Thành quả thành viên #2 - Trò chơi Flappy Bird và Snake trên led ma trận 16x16 - Arduino nano

Mình làm cái này hồi mới học C++ :D Thực hành viết C++ trên arduino luôn :D Trong lúc làm thì có tạo ra một số thư viện khá hay mặc dù kế thừa và đóng gói khá lung tung không ra cái thể thống hướng đối tượng gì cả nhưng ai cần mình sẽ đưa lên. Thư viện về lớp hiển thị led matrix 16x16, HC595, nút bấm, đa luồng, ...

Youtube: 
lên
7 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.