Cách dùng Module L298N để điều khiển 4 động cơ DC

Trên cộng đồng đã có nhiều bài viết về động cơ, nhưng chưa có bài viết nào nói về cách để điều khiển cùng 1 lúc 4 động cơ mà chỉ dùng 1 module L298N. Nên hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách để điều khiển cùng lúc 4 động cơ trên 1 module L298N.

Bắt đầu thôi!

1. Phần cứng

2. Sơ đồ nối mạch

Chú ý nối dây các động cơ đúng như hướng dẫn trong hình. hehe

3. Code để điều khiển

//Thiết đặt các chân động cơ
#define IN1 7
#define IN2 6
#define IN3 5
#define IN4 4
//Thiết đặt các thông số
#define MAX_SPEED 255 //từ 0-255
#define MIN_SPEED 0
void setup()
{
  pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
}
 
void motor_1_Dung() {
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, LOW);
}
 
void motor_2_Dung() {
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, LOW);
}
 
void motor_1_Tien(int speed) { //speed: từ 0 - MAX_SPEED
  speed = constrain(speed, MIN_SPEED, MAX_SPEED);//đảm báo giá trị nằm trong một khoảng từ 0 - MAX_SPEED - http://arduino.vn/reference/constrain
  digitalWrite(IN1, HIGH);// chân này không có PWM
  analogWrite(IN2, 255 - speed);
}
 
void motor_1_Lui(int speed) {
  speed = constrain(speed, MIN_SPEED, MAX_SPEED);//đảm báo giá trị nằm trong một khoảng từ 0 - MAX_SPEED - http://arduino.vn/reference/constrain
  digitalWrite(IN1, LOW);// chân này không có PWM
  analogWrite(IN2, speed);
}
 
void motor_2_Tien(int speed) { //speed: từ 0 - MAX_SPEED
  speed = constrain(speed, MIN_SPEED, MAX_SPEED);//đảm báo giá trị nằm trong một khoảng từ 0 - MAX_SPEED - http://arduino.vn/reference/constrain
  analogWrite(IN3, speed);
  digitalWrite(IN4, LOW);// chân này không có PWM
}
 
void motor_2_Lui(int speed) {
  speed = constrain(speed, MIN_SPEED, MAX_SPEED);//đảm báo giá trị nằm trong một khoảng từ 0 - MAX_SPEED - http://arduino.vn/reference/constrain
  analogWrite(IN4, 255 - speed);
  digitalWrite(IN3, HIGH);// chân này không có PWM
}
 
void loop()
{
  motor_1_Tien(MAX_SPEED); // motor 1 tiến
  delay(5000);//tiến 5 s
  motor_2_Lui(MAX_SPEED); //motor 2 lùi
  // motor 1 vẫn tiến
  delay(2000);//tiến 2 s
  motor_1_Dung();
  motor_2_Dung();
  delay(10000);//dừng 10s
}

4. Lời kết

Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Chúc các bạn thành công hehe!!

Những hình ảnh về dự án: 
Bài viết truyền cảm hứng: 
lên
25 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results