Cảm Biến Áp Suất BM180

1. Giới Thiệu

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về loại cảm biến đo áp suất BM180. Chuyên dùng trong các dự án về môi trường và nó cũng là một trong những giao tiếp I2C quen thuộc

vì nó rất là tiny và ngắn nên bài viết của mình cũng như vậylaugh.

2. Kết Nối

BM180 Arduino Uno,Mega,..
Vin 5V
GND GND
SCL A5
SDA A4

3. Thư viện và link tải

Link tải thư viện BM180

Mở example và check kết quả qua serial cheeky

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>

/*************************************************** 
 This is an example for the BMP085 Barometric Pressure & Temp Sensor

 Designed specifically to work with the Adafruit BMP085 Breakout 
 ----> https://www.adafruit.com/products/391

 These displays use I2C to communicate, 2 pins are required to 
 interface
 Adafruit invests time and resources providing this open source code, 
 please support Adafruit and open-source hardware by purchasing 
 products from Adafruit!

 Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries. 
 BSD license, all text above must be included in any redistribution
 ****************************************************/

// Connect VCC of the BMP085 sensor to 3.3V (NOT 5.0V!)
// Connect GND to Ground
// Connect SCL to i2c clock - on '168/'328 Arduino Uno/Duemilanove/etc thats Analog 5
// Connect SDA to i2c data - on '168/'328 Arduino Uno/Duemilanove/etc thats Analog 4
// EOC is not used, it signifies an end of conversion
// XCLR is a reset pin, also not used here

Adafruit_BMP085 bmp;
 
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 if (!bmp.begin()) {
	Serial.println("Could not find a valid BMP085 sensor, check wiring!");
	while (1) {}
 }
}
 
void loop() {
  Serial.print("Temperature = ");
  Serial.print(bmp.readTemperature());
  Serial.println(" *C");
  
  Serial.print("Pressure = ");
  Serial.print(bmp.readPressure());
  Serial.println(" Pa");
  
  // Calculate altitude assuming 'standard' barometric
  // pressure of 1013.25 millibar = 101325 Pascal
  Serial.print("Altitude = ");
  Serial.print(bmp.readAltitude());
  Serial.println(" meters");

 // you can get a more precise measurement of altitude
 // if you know the current sea level pressure which will
 // vary with weather and such. If it is 1015 millibars
 // that is equal to 101500 Pascals.
  Serial.print("Real altitude = ");
  Serial.print(bmp.readAltitude(101500));
  Serial.println(" meters");
  
  Serial.println();
  delay(500);
}

Với Temperature hiển thị nhiệt độ

Pressure là P áp suất bên ngoài hay còn gọi là áp suất không khí 

Altitude độ cao 

Real Altitude độ cao thực so với mực nước biển

4. Lời Kết

Chúng ta có thể trang bị cho robot thám hiểm môi trường với BM180 hiển thị qua lcd. Bài sau mình sẽ kết hợp BM180 với DHT11 để làm trạm dự báo thời tiết

Chúc các bạn có những ngày đam mê, thú vị ,khám phá với Cộng đồng Arduino Việt Nam.

Những hình ảnh về dự án: 
lên
20 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Từ khóa: 
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

LCD màu TFT 3.2 inch cho board Adruino Mega 2560

Các bạn đã từng trải nghiệm nhiều phiên bản LCD như LCD 16x02, 20x04, 5110 nokia, Oled, Homephone,… nhưng đối với LCD TFT thì nó sẽ lung linh hơn nhiều, thư viện UTFT thì lại cũng dễ sử dụng như một số LCD cơ bản- Với LCD TFT chúng ta sẽ DIY với những cảm biến như gia tốc, nhiệt độ, ánh sáng,lập một menu button điều khiển xe không cần android … thậm chí nó có thể mang đến cảm giác hoàn hảo tuyệt vời khi chế tạo cùng với chế độ điều khiển servo, robot, led, làm menu smartphone, vận hành máy in3D với loại TFT cao cấp hơn…

lên
11 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Hiển thị cảm xúc cho robot

Lấy cảm hứng từ đôi mắt ngây ngô của con robot cảnh sát Chappie trong một bộ phim cùng tên. Mình xin giới thiệu cho các bạn con robot Chappie do chính mình làm. laugh Không cần phải dùng HRS 04 khô khan nữa. Hãy đổi gió đi nào. bạn có thể làm đôi mắt long lanh cho con robot tùy theo ý mình. Và nếu muốn hơn thế nữa các bạn có thể hoàn thành các dự án về robot cảm xúc thông qua LCD 16x04 (thêm miệng để biểu hiện trạng thái vui cười, khóc, giận dữ)wink.

lên
12 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.