Cách xóa Hoodloader2 cho con Atmega16u2/Atmega32u4 trên Arduino Uno / Mega của bạn

Bạn đã biết đến Hoodloader2 cho bài của bạn HACK NÃO đúng không nào? Hôm nay, mình sẽ chỉ cách xóa, vì nhiều lúc mình chỉ cần con atmega328 thôi. Mà cứ mỗi lần nạp cho nó thì phải qua bước kiểm tra con atmega16u2 thì chán quá.

Mình tham khảo đoạn code.

/*
 Copyright (c) 2015 NicoHood
 See the readme for credit to other people.
 HoodLoader2 Run Bootloader example
 Starts Bootloader mode.
 This is useful if you only want to use
 the Fast USB-Serial bridge again.
 https://github.com/NicoHood/HoodLoader2/blob/master/avr/examples/RunBootloader/RunBootloader.ino
 You could delete the firmware with avrdude,
 but this sketch is way simpler to upload for beginners.
 
 It forces a watchdog reset,
 meaning the bootloader is started completely independant.
*/

#include <avr/wdt.h>

void setup() {
 // close interrupts
 cli();

 // write magic key to ram
 *(uint16_t*)MAGIC_KEY_POS = 0x7777;

 // watchdog reset
 wdt_enable(WDTO_120MS);
}

void loop() {
 // wait for reset
}

Bạn bật Arduino lên và nạp đoạn code kia cho Arduino USB MCU (atmega16u2/atmega32u4) là ok.

Những hình ảnh về dự án: 
Bài viết truyền cảm hứng: 
lên
9 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Hướng dẫn sử dụng cảm biến dòng điện ACS712 với Arduino

Cảm biến dòng điện ACS712  là một IC cảm biến dòng tuyến tính dựa trên hiệu ứng Hall. ACS xuất ra 1 tín hiệu analog, Vout biến đổi tuyến tính theo sự thay đổi của dòng điện được lấy mẫu thứ cấp DC (hoặc AC), trong phạm vi đã cho. Tụ (Cf theo sơ đồ) được dùng với mục đích chống nhiễu và có giá trị tùy thuộc vào từng mục đích sử dụng.

lên
23 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Từ khóa: 

Giới thiệu về các loại hộp số (bộ giảm tốc) chúng ta thường dùng khi làm xe mô hình với Arduino

Là một người yêu thích chế tạo xe, vì vậy mình mong muốn truyền cảm hứng cho các bạn yêu thích Arduino có thể tự làm cho mình một chiếc xe điều khiển từ xa. Tuy nhiên, khi mình triển khai hướng dẫn thì có nhiều bạn hỏi về các loại hộp số dùng cho xe mô hình. Vì vậy, hôm nay, mình sẽ tổng hợp các loại hộp số thường dùng trong xe mô hình điều khiển từ xa.

lên
20 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.