Cách xóa Hoodloader2 cho con Atmega16u2/Atmega32u4 trên Arduino Uno / Mega của bạn

Bạn đã biết đến Hoodloader2 cho bài của bạn HACK NÃO đúng không nào? Hôm nay, mình sẽ chỉ cách xóa, vì nhiều lúc mình chỉ cần con atmega328 thôi. Mà cứ mỗi lần nạp cho nó thì phải qua bước kiểm tra con atmega16u2 thì chán quá.

Mình tham khảo đoạn code.

/*
 Copyright (c) 2015 NicoHood
 See the readme for credit to other people.
 HoodLoader2 Run Bootloader example
 Starts Bootloader mode.
 This is useful if you only want to use
 the Fast USB-Serial bridge again.
 https://github.com/NicoHood/HoodLoader2/blob/master/avr/examples/RunBootloader/RunBootloader.ino
 You could delete the firmware with avrdude,
 but this sketch is way simpler to upload for beginners.
 
 It forces a watchdog reset,
 meaning the bootloader is started completely independant.
*/

#include <avr/wdt.h>

void setup() {
 // close interrupts
 cli();

 // write magic key to ram
 *(uint16_t*)MAGIC_KEY_POS = 0x7777;

 // watchdog reset
 wdt_enable(WDTO_120MS);
}

void loop() {
 // wait for reset
}

Bạn bật Arduino lên và nạp đoạn code kia cho Arduino USB MCU (atmega16u2/atmega32u4) là ok.

Những hình ảnh về dự án: 
Bài viết truyền cảm hứng: 
lên
9 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Ý nghĩa của đèn LED ACT và đèn LED PWR trên Raspberry PI

ACT và PWR là hai LED báo trạng thái trên Raspberry Pi. Nắm được ý nghĩa của hai LED này giúp bạn nhận biết được tốt hơn tình trạng của Pi khi gặp vấn đề (chẳng hạn boot không lên).

lên
3 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Lưu log dữ liệu vào thẻ SD với Arduino và Datalogger shield

Với các công việc lập trình cần lưu trữ dữ liệu, bạn cần phải lưu trạng thái của các tín hiệu đầu vào theo thời gian. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó vớ shield datalogger. Bài này chủ yếu ví dụ cho bạn cách làm sao để lưu dữ liệu của cảm biển nhiệt độ, vừa hiển thị lên LCD. Dữ liệu được lưu dưới dạng file excel.

lên
17 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.