Cách xóa Hoodloader2 cho con Atmega16u2/Atmega32u4 trên Arduino Uno / Mega của bạn

Bạn đã biết đến Hoodloader2 cho bài của bạn HACK NÃO đúng không nào? Hôm nay, mình sẽ chỉ cách xóa, vì nhiều lúc mình chỉ cần con atmega328 thôi. Mà cứ mỗi lần nạp cho nó thì phải qua bước kiểm tra con atmega16u2 thì chán quá.

Mình tham khảo đoạn code.

/*
 Copyright (c) 2015 NicoHood
 See the readme for credit to other people.
 HoodLoader2 Run Bootloader example
 Starts Bootloader mode.
 This is useful if you only want to use
 the Fast USB-Serial bridge again.
 https://github.com/NicoHood/HoodLoader2/blob/master/avr/examples/RunBootloader/RunBootloader.ino
 You could delete the firmware with avrdude,
 but this sketch is way simpler to upload for beginners.
 
 It forces a watchdog reset,
 meaning the bootloader is started completely independant.
*/

#include <avr/wdt.h>

void setup() {
 // close interrupts
 cli();

 // write magic key to ram
 *(uint16_t*)MAGIC_KEY_POS = 0x7777;

 // watchdog reset
 wdt_enable(WDTO_120MS);
}

void loop() {
 // wait for reset
}

Bạn bật Arduino lên và nạp đoạn code kia cho Arduino USB MCU (atmega16u2/atmega32u4) là ok.

Những hình ảnh về dự án: 
Bài viết truyền cảm hứng: 
lên
9 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Hướng dẫn sử dụng module bàn phím 4x4 với Arduino

Sau một thời gian dài theo dõi cộng đồng, mình thấy có một số bạn hỏi về module bàn phím 4x4 nhưng vẫn chưa có một sự hướng dẫn rõ ràng. Hôm nay, qua bài viết này, mình xin hướng dẫn các bạn phương pháp sử dụng module 4x4 với một thư viện khá hay trên Arduino.

lên
39 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Cảm biến nhiệt độ TTL - Độ nhạy cao

Mình thấy bài viết của Đỗ Hữu Toàn rất hay, nay mình có cơ hội dùng cái cảm biến nhiệt độ TTL này nên giới thiệu với mọi người luôn. Do hướng dẫn sử dụng cũng giống cái của Toàn nên mình viết dưới dạng bài viết truyền cảm hứng để gom nhóm với Toàn.

lên
12 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.