Tôi yêu Arduino

Ảnh của Tôi yêu Arduino

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 1704
  • Bình luận: 7
Tổng điểm: 1711
Giới thiệu: 

Tôi yêu Arduino và đó là niềm đam mê của tôi

Lượt bình luận: 
154
Dự án đã thực hiện: 

Tự làm một mạch Arduino của riêng mình http://arduino.vn/bai-viet/422-toi-co-tu-lam-mot-mach-arduino-uno-khong

Hack 315Mhz remote ngay hôm nay http://arduino.vn/bai-viet/436-mot-cach-tiep-can-khac-voi-song-vo-tuyen-315-hay-433mhz

Lịch sử

Đã tham gia được
8 năm 11 tháng
Những chia sẻ trên cộng đồng