Kết nối tay game PlayStation với Arduino

I. Giới thiệu

Bài viết trước mình đã giới thiệu với các bạn về Joystick, đó chính là phím di chuyển trên tay PlayStation. Nhưng các bạn hãy quan sát trong các kỳ thi robocon, hầu hết các thí sinh đều dùng tay PlayStation để điều khiển robot. Vậy làm sao để sử dụng tay PlayStation ??

II. Cách kết nối

                     

Đối với điều khiển robot, chỉ cần dùng các dây sau: Clock, Data, Command, VCC & GND, Attention. Clock,Data,Command,Attention nối với các chân I/O bất kỳ. Chân Data nên được kéo nguồn bằng điện trở từ 1k-10k. Clock: xung, đồng bộ hóa quá trình truyền dữ liệu. Data: dữ liệu từ gamepad về vdk; Command: dữ liệu từ vdk đến gamepad. Attention: Chip select  VCC: 3-5V; GND:0V

Ở bài này, mình kết nối như sau:

PlayStation 2 Arduino UNO
DATA 13
Command 11
Attention 10
Clock 12
Vcc 5V
GND GND

III. Chương trình

Để làm việc với tay PS2, các bạn cần tải thư viện PS2X_lib tại đây

Code ( ở đây điều khiển động cơ thông qua module L298N ) :

#include <PS2X_lib.h>

#define PS2_DAT 13 // data
#define PS2_CMD 11 //command
#define PS2_SEL 10 // attention
#define PS2_CLK 12 //clock

//#define pressures  true
#define pressures false
//#define rumble   true
#define rumble false
PS2X ps2x; // tạo PS2 điều khiển lớp
int error = 0;
byte type = 0;
byte vibrate = 0;
//Biến cho analog
int temp1;
int temp2;
int temp3;
int temp4;
int temp33;
int temp44;
void setup()
{
  //khai báo các chân điều khiển động cơ
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  Serial.begin(57600);

  delay(300);
  error = ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, pressures, rumble);
  if (error == 0) {
    Serial.print("Đã tìm thấy bộ điều khiển ");
    Serial.print("pressures = ");
    if (pressures)
      Serial.println("true ");
    else
      Serial.println("false");
    Serial.print("rumble = ");
    if (rumble)
      Serial.println("true)");
    else
      Serial.println("false");
    Serial.println("Hãy thử tất cả các nút;");
    Serial.println("giữ L1 hoặc R1 sẽ in ra các giá trị analog.");
  }
  else if (error == 1)
    Serial.println("Không kết nối đc, thử lại...");

  else if (error == 2)
    Serial.println("Bộ điều khiển tìm thấy nhưng không chấp nhận lệnh");

  else if (error == 3)
    Serial.println("Bộ điều khiển từ chối để vào chế độ Pressures ");

  // Serial.print(ps2x.Analog(1), HEX);
  type = ps2x.readType();
  switch (type) {
  case 0:
    Serial.print("Tay điều khiển không phù hợp ");
    break;
  case 1:
    Serial.print("Đã tìm thấy DualShock ");
    break;
  case 2:
    Serial.print("Đã tìm thấy GuitarHero ");
    break;
  case 3:
    Serial.print("Không dây của Sony DualShock điều khiển tìm thấy ");
    break;
  }
}

void loop()
{
  //Cho về 0 xét lại
  temp1 = 0;
  temp2 = 0;
  temp3 = 0;
  temp4 = 0;
  if (error == 1)
    return;

  if (type == 2) {
    ps2x.read_gamepad();
  }
  else { //DualShock Controller
    ps2x.read_gamepad(false, vibrate); //read controller and set large motor to spin at 'vibrate' speed

    if (ps2x.Analog(PSS_LY) > 128) {
      temp1 = (ps2x.Analog(PSS_LY) - 128) * 2;
    }
    else if (ps2x.Analog(PSS_LY) < 128) {
      temp2 = abs(ps2x.Analog(PSS_LY) - 128) * 2;
      if (temp2 > 255)
        temp2 = 255;
    }
    else {
      temp2 = 0;
    }
    if (ps2x.Analog(PSS_RX) > 128) {
      temp3 = (ps2x.Analog(PSS_RX) - 128) * 2;
    }
    else if (ps2x.Analog(PSS_RX) < 128) {
      temp4 = abs(ps2x.Analog(PSS_RX) - 128) * 2;
      if (temp2 > 255)
        temp4 = 255;
    }
    else {
      temp4 = 0;
    }
    //  Serial.println (temp1);
    //  Serial.println (temp2);
    //  Serial.println (temp3);
    //  Serial.println (temp4);
  }
  //Quy định
  // + pin 3 - pin 5 1 động cơ bên trái quay tới
  // + pin 6 - pin 9 1 động cơ bên phải quay tới
  if ((temp2 > 0) && temp3 == 0 && temp4 == 0) {
    analogWrite(3, temp2);
    digitalWrite(5, LOW);
    analogWrite(6, temp2);
    digitalWrite(9, LOW);
  }
  else {
    if ((temp1 > 0) && temp3 == 0 && temp4 == 0) {
      digitalWrite(3, LOW);
      analogWrite(5, temp1);
      digitalWrite(6, LOW);
      analogWrite(9, temp1);
    }
    else {
      if ((temp2 > 0) && temp4 > 0) {
        temp44 = (temp2 - temp4);
        if (temp44 < 0) {
          temp44 = 0;
        }
        analogWrite(3, temp44);
        digitalWrite(5, LOW);
        analogWrite(6, temp2);
        digitalWrite(9, LOW);
      }
      else {
        if ((temp2 > 0) && temp3 > 0) {
          temp33 = (temp2 - temp3);
          if (temp33 < 0) {
            temp33 = 0;
          }
          analogWrite(3, temp2);
          digitalWrite(5, LOW);
          analogWrite(6, temp33);
          digitalWrite(9, LOW);
        }
        else {
          if ((temp1 > 0) && temp4 > 0) {
            temp44 = (temp1 - temp4);
            if (temp44 < 0) {
              temp44 = 0;
            }
            analogWrite(3, LOW);
            digitalWrite(5, temp44);
            analogWrite(6, LOW);
            digitalWrite(9, temp1);
          }
          else {
            if ((temp1 > 0) && temp3 > 0) {
              temp33 = (temp1 - temp3);
              if (temp33 < 0) {
                temp33 = 0;
              }
              analogWrite(3, LOW);
              digitalWrite(5, temp33);
              analogWrite(6, LOW);
              digitalWrite(9, temp1);
            }
            else {
              digitalWrite(3, LOW);
              digitalWrite(5, LOW);
              digitalWrite(6, LOW);
              digitalWrite(9, LOW);
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}

IV. Lời kết

Với việc đọc các giá trị temp của tay game....các bạn có thể dùng để điều khiển các thiết bị, robot !!! Chúc các bạn thành công!!

lên
21 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Kết nối Raspberry và máy tính qua cổng Serial

Trong bài chia sẻ này, mình sẽ chia sẻ cách kết nối, điều khiển Raspberry Pi 2 qua cổng Serial. Ưu điểm của cách kết nối này là có thể đồng thời cấp nguồn cho Pi của bạn và không cần bàn phím, chuột hay màn hình kết nối và làm việc với Pi. Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm mô phỏng thiết bị đầu cuối ( ở đây là Putty) nếu bạn sử dụng Windows, ngoài ra còn cần cài đặt Driver cần thiết. Raspberry Pi được tích hợp sẵn cổng giao tiếp nối tiếp Serial cho phép các thiết bị kết nối tới giao diện điều khiển dòng lệnh, đăng nhập và làm việc như một User. Chúng ta cũng nên tìm hiểu một cách tương tự để kết nối với Pi qua mạng nội bộ sử dụng SSH theo bài viết sau của bác raspi: tại đây

lên
10 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Điều khiển thiết bị qua Web Sever với ESP8266 không cần Arduino

Hôm nay, mình sẽ chia sẻ cách lập trình để điều khiển thiết bị bằng ESP8266, thông qua nền Web. Nó giống như module Ethernet á, nhưng ESP8266 tuyệt vời hơn bởi vì nó không cần kết nối qua cáp mạng so với Elthernet Shield và cũng không phụ thuộc vào Arduino. Chúng ta cùng đi tìm hiểu nào!!!

lên
25 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.