detachInterrupt()

Giới thiệu

Nếu bạn chưa biết Ngắt (interrupt) là gì, vui lòng tham khảo thêm tại bài attachInterrupt().

Hàm detachInterrupt() sẽ tắt các ngắt đã được kích hoạt tương ứng với thông số truyển vào. Giả sử sau khi nhấn nút bấm lần đầu tiên đèn led sẽ tắt nhưng nhấn lần thứ 2 đèn sẽ không tắt nữa. Lúc này cần dùng đến detachInterrupt() để tắt ngắt chúng ta đã tạo ra.

Cú pháp

detachInterrupt(interrupt);

Thông số

interrupt: số thứ tự ngắt (xem thêm ở bài attachInterrupt() )

Trả về

không

Ví dụ

Đoạn chương trình dưới đây sẽ bật sáng đèn led và chỉ tắt nó khi nhấn lần đầu tiên, thả ra đèn sẽ sáng lại. Nếu tiếp tục nhấn nữa thì đèn vẫn sáng mà không bị tắt đi.

int ledPin = 13;     // đèn LED được kết nối với chân digital 13
boolean daNhan = false; // lưu giữ giá trị cho biết đã nhấn nút hay chưa

void tatled()
{
  digitalWrite(ledPin, LOW); // tắt đèn led khi còn nhấn nút
  daNhan = true; // lúc này đã nhấn nút
}

void setup()
{
 pinMode(ledPin, OUTPUT);   // thiết đặt chân ledPin là OUTPUT
 pinMode(2, INPUT_PULLUP); // sử dụng điện trở kéo lên cho chân số 2, ngắt 0
 attachInterrupt(0, tatled, LOW); // cài đặt ngắt gọi hàm tatled
}

void loop()
{
  digitalWrite(ledPin, HIGH);  // bật đèn led
  if (daNhan == true)
  {
    // Nếu đã nhấn nút thì tắt ngắt đi
    detachInterrupt(0); 
  }
}
Reference Tags: 
lên
8 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các bài viết cùng tác giả

interrupts()

Giới thiệu

Nếu bạn chưa biết Ngắt (interrupt) là gì, vui lòng tham khảo thêm tại bài attachInterrupt().

Mặc định, Arduino luôn bật các ngắt nên trong phần setup(), bạn không cần gọi hàm này để bật các ngắt. Hàm interrupts() sẽ bật toàn bộ các ngắt đã được cài đặt. Nếu vì lý do nào đó bạn tắt các ngắt bằng hàm noInterrupts(), bạn sử dụng hàm này để bật lại các ngắt.

lên
16 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

"Dấu hiệu nhận biết" của Cộng đồng Arduino Việt Nam - Gây quỹ cộng đồng

Cũng đã hơn 1 năm kể từ ngày Cộng đồng Arduino Việt Nam của chúng ta ra đời, và đây cũng là lúc tri ân đến các thành viên tích cực trong cộng đồng và cũng là lúc đẩy Cộng đồng Arduino Việt Nam lên một bước phát triển mới.

lên
18 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.