pitagoever

Ảnh của pitagoever

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 1005
  • Bình luận: 4
Tổng điểm: 1009
Giới thiệu: 

Là một trong những người đầu tiên sử dụng Arduino và phổ biến công cụ mạnh mẽ này ở Việt Nam.

Lượt bình luận: 
28
Dự án đã thực hiện: 

+ Cập nhật dữ liệu nhiệt độ và đổ ẩm lên hệ thống cloud server.

Lịch sử

Đã tham gia được
8 năm 2 tháng