lấy dữ liệu từ gps

GPS và Arduino - Phần 2: Lấy dữ liệu từ vệ tinh GPS

Xin chào mọi người! Ở phần trước, mình đã giới thiệu về hệ thống GPS, bạn có thể xem lại tại đây. Và ở phần 2 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy dự liệu từ vệ tinh GPS. Ok, tìm hiểu nào.

lên
43 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Đăng kí nhận RSS - lấy dữ liệu từ gps