số nhị phân

Hướng dẫn kiểm soát từng đèn led với IC HC595

IC HC595 điều khiển 1 lúc được 8 đèn led (nâng cao hơn là 16 đèn và nhiều hơn nữa). Có bao giờ bạn tự hỏi muốn kiểm soát từng đèn thì làm sao? Ví dụ: tui chỉ muốn đèn thứ 5 sáng/tắt thì làm sao? Tui muốn đèn thứ 2 và 7 sáng/tắt thì làm sao? ...
Bài học này sẽ hướng dẫn "làm sao".

lên
22 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Đăng kí nhận RSS - số nhị phân