Tôi tự làm Robot với Raspberry Pi và Arduino như thế nào? - Phần 6: Sử dụng NRF24L01 với Raspberry Pi

Mô tả dự án: 

Hú Hú, Chúng ta cùng tiếp tục với bài 6 trong tutorial của mình laughHôm nay mình sẽ hướng dẫn cách bạn giao tiếp Raspberry và Arduino thông qua module NRF24L01 nhé.

CHUẨN BỊ

TIẾN HÀNH

I. Lắp mạch

Raspberry Pi + NRF24L01

Arduino + NRF24L01

NRF24 Arduino
1 GND
2 3.3V
3 D9
4 D10
5 D13
6 D11
7 D12  

II. Lập trình 

1. Raspberry Pi

Mở cổng SPI

sudo raspi-config

Chọn Advanced Options

Chọn SPI => YES

Khởi tạo thư viện

sudo apt-get update
wget https://github.com/Gadgetoid/py-spidev/archive/master.zip
unzip master.zip
cd py-spidev-master
sudo python setup.py install
cd
mkdir NRF24L01
cd NRF24L01
git clone https://github.com/Blavery/lib_nrf24
cd lib_nrf24
cp lib_nrf24.py /home/pi/NRF24L01
Oke vậy là xong thư viện trên Raspberry. Các bạn lưu ý là phải đặt file nrf của mình trong thư mục NRF24L01, để cùng với thư viện vừa tạo nhé.

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
#
# Example program to receive packets from the radio link
#
import RPi.GPIO as GPIO 
GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
from lib_nrf24 import NRF24 
import time 
import spidev 


pipes = [[0xE8, 0xE8, 0xF0, 0xF0, 0xE1], [0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xE1]]  
 
radio = NRF24(GPIO, spidev.SpiDev()) 
radio.begin(0, 17) 

radio.setPayloadSize(32) 
radio.setChannel(0x76)  #thiết lập kênh 
radio.setDataRate(NRF24.BR_1MBPS) #Tốc độ truyền
radio.setPALevel(NRF24.PA_MIN)  # Dung lượng truyền MIn
 
radio.setAutoAck(True) 
radio.enableDynamicPayloads() 
radio.enableAckPayload()
 
radio.openWritingPipe(pipes[0])   # Mở kênh phát
radio.openReadingPipe(1, pipes[1]) # Mở kênh thu
radio.printDetails()  # In ra thông số Thu phát
 
radio.startListening()  #Bắt đầu thu 
while True:
  tinnhan = list("Chao Arduino")
  while len(tinnhan) <32:
    tinnhan.append(0)
  radio.stopListening()  # Dừng thu để Phát
  radio.write(tinnhan)
  radio.startListening()  #Bắt đầu thu 
  if radio.available(0):  # Nếu có Tín hiệu tới
  receive = []      
  radio.read(receive, radio.getDynamicPayloadSize())
  print ("Chao Tu: {}".format(receive))    # In thông số nhận
  string = ""
  for n in receive:
    if (n>=32 and n<=126):
    string+= chr(n)
  print("Tin nhan: {}".format(string))  # In tin nhận được từ arduino

2. Arduino

#include <SPI.h>
#include <RF24.h>

const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; // địa chỉ thu phải giống với địa chỉ phát của Raspi
RF24 radio(9,10); //thay 10 thành 53 với mega

int val;
const char mess[] = "Chao Raspberry Pi"
void setup(){ 
 while (!Serial);
 Serial.begin(9600);
 //===========================Module NRF24============================
 radio.begin();                 
 radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);   // Dung lượng tối đa
 radio.setChannel(0x76);  
 radio.enableDynamicPayloads(); 
 radio.powerUp(); 
 radio.openWritingPipe(0xF0F0F0F0E1LL);   // Địa chỉ phát phải giống với địa chỉ thu của Raspberry
 radio.openReadingPipe(1, pipe); 
 radio.startListening();   // Bắt đầu thu
}
 
void loop(){
 char receivedMessage[32] = {0};
 if (radio.available()){
  radio.read(receivedMessage, sizeof(receivedMessage));
  Serial.println(receivedMessage);
  radio.stopListening();
  radio.write(mess, sizeof(mess));
  radio.startListening();
  delay(1000);
}

3. Giải thích

Bản chất của module NRF24L01 thì chỉ hoạt động được một chiều ở một thời điểm, và có thể nhận thấy rằng thời gian phát rất ngắn nên ý tưởng để chúng ta có thể giao tiếp 2 chiều trên module này là sẽ cho nó luôn ở trạng thái thu, khi mình muốn phát thì chỉ cần dừng (radio.stopListening()) và write xong thì chỉ cần radio.startListening(). Như vậy là có thể giao tiếp giữa arduino và raspberry pi 2 chiều rồi. 

KẾT LUẬN

Sau bài này mọi người có thể dễ dàng giao tiếp Raspberry Pi và Arduino qua sóng RF sử dụng module NRF24L01 được rôi. Và từ đó chúng ta hãy phát triển thêm, vận dụng những phần trước để dễ dàng điều khiển các thiết bị điện qua Internet trên một giao diện Web (Bài sau mình sẽ hướng dẫn kĩ hơn). 

Chúc các bạn thành công hahacheeky

lên
14 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Tôi đã tự làm robot với Raspberry Pi và Arduino như thế nào ? - Phần 1: Thiết lập webserver trên Raspberry Pi

Hôm nay mình sẽ chia sẻ hết tất cả những gì mình làm nên một Robot trong cuộc thi KHKT cấp tỉnh Tỉnh Phú Yên 2016-2017 vừa rồi. Có thể do thiếu một chút may mắn nên không thể tiến xa hơnsad. Nhưng không sao đây sẽ là một trải nghiệm rất thú vị và gặp được nhiều bạn mới. Tên Robot của mình là FiremanBot. Và đây là bài đầu tiên mời các bạn đón xem!

Bài đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cách nào để điều khiển Robot di chuyển trên một trang web nhéwink Và bước đầu là thiết lập Webserver

lên
15 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

NRA - Phần 1: Bật tắt led đơn giản trên Web

Lâu rồi mới có thời gian nghịch với Raspi và Arduino. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn những sức mạnh của sự kết hợp giữa Nodejs (N), Raspberry Pi (R), Arduino (A). Ở đây các bạn sẽ điều khiển, thu thập dữ liệu, làm được rất nhiều thứ với arduino và raspberry pi trên website một cách đơn giản và chuyên nghiệp. Đã có nhiều bài viết trên Arduino.vn nói về việc điều khiển bằng Nodejs nhưng hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn thư viện khác để sử dụng đa dạng hơn.

Bài đầu tiên này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cơ bản, và một ví dụ bài điều khiển led cổ điển. Tiếp tục xem nhé!!! devil

lên
25 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.