ĐỌC GIÁ TRỊ CỦA CẢM BIẾN ĐO TỐC ĐỘ GIÓ, HƯỚNG GIÓ VÀ ĐƯA CÁC GIÁ TRỊ HIỂN THỊ LÊN INTERNET

Mô tả dự án: 

Gió là một trong những nhân tố tự nhiên góp phần hoàn thiện trái đất của chúng ta. Gió được hình thành do sự chuyển động của không khí trên một quy mô lớn, chảy từ nơi có khí áp cao đến nơi có khí áp thấp. Nhờ gió mà chúng ta có thể tạo ra điện năng phục vụ cho cuộc sống. Tuy nhiên kèm theo đó là những yếu tố bất lợi như các hiện tượng bão, lốc với cấp độ gió giật mạnh ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của con người.

Đó là sự ra đời của các sensor đo tốc độ gió và hướng gió. Nay tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng 2 sensor này để có thể đo được tốc độ gió và hướng gió, qua đó có thể dự đoán được các trạng thái của thời tiết và giám sát chúng qua Internet.

I. Bạn cần chuẩn bị những gì ?

Phần Cứng

 • iNut cảm biến.
 • Arduino Uno
 • USB Type B
 • Wind Direct Sensor ( Cảm biến hướng gió)
 • Wind Sensor ( Cảm biến tốc độ gió)
 • Nguồn DC12V-2A ( mỗi cục cho mỗi sensor)

Sơ đồ kết nối

Mỗi sensor đều có 4 dây như trên:

 • Dây màu nâu : kết nối với cực dương của nguồn 12V
 • Dây màu đen  : kết nối với cực âm của nguồn 12V
 • Dây màu lam : dây truyền tín hiệu Analog
 • Dây màu lục  : nối vào GND trên Arduino

Sơ đồ đấu dây

 

iNut cảm biến

Wind sensor

Wind Direct Sensor

A2

 

Chân Analog

A3

Chân Analog

 

GND

GND

GND

 •  

Phần mềm

 • Trên điện thoại di động
  • iNut platform (các bạn search trong apple store hoặc google play từ khóa inut là ra).
 • Trên máy tính

Các bạn đọc bài viết này để biết cần chuẩn bị những phần mềm gì:http://arduino.vn/cc

II. Lập trình

`Bạn Cần Chuẩn Bị Thư Viện Cho iNut Cảm Biến Cho Arduino :https://github.com/ngohuynhngockhanh/iNut-Arduino-library

CODE ARDUINO

#include <iNut.h>

iNut sensor;
int VaneValue;// raw analog value from wind vane
int Direction;// translated 0 - 360 direction
int CalDirection;// converted value with offset applied
int LastValue;
#define Offset 0;
void setup()
 {  
  Serial.begin(9600);


  LastValue = 1;
  Serial.println("Vane Value\tDirection\tHeading");
  sensor.setup(3);
 }

 void loop()
 {
 VaneValue = analogRead(A2);
 Direction = map(VaneValue, 0, 1023, 0, 360);
 CalDirection = Direction + Offset;
 if(CalDirection > 360)
 CalDirection = CalDirection - 360;
if(CalDirection < 0)
CalDirection = CalDirection + 360;
// Only update the display if change greater than 2 degrees.
if(abs(CalDirection - LastValue) > 5)
{
Serial.print(VaneValue); Serial.print("\t\t");
Serial.print(CalDirection); Serial.print("\t\t");
getHeading(CalDirection);
LastValue = CalDirection;
}
}
// Converts compass direction to heading
void getHeading(int direction) {
if(direction < 22)
Serial.println("Bắc");
else if (direction < 67)
Serial.println("Đông Bắc");
else if (direction < 112)
Serial.println("Đông");
else if (direction < 157)
Serial.println("Đông Nam");
else if (direction < 212)
Serial.println("Nam");
else if (direction < 247)
Serial.println("Tây Nam");
else if (direction < 292)
Serial.println("Tây");
else if (direction < 337)
Serial.println("Tây Bắc");
else
Serial.println("Bắc");
sensor.setValue(1,direction );
 unsigned long timer = 0;
  int sensorValue = analogRead(A3);
  float outvoltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
  Serial.print("Dien ap = ");
  sensor.setValue(2,outvoltage);
  Serial.print(outvoltage);
  Serial.println("V");
  float Level = 6*outvoltage;//The level of wind speed is proportional to the output voltage.
  Serial.print("Cap do gio ");
  sensor.setValue(0,Level);
  Serial.print(Level);

//  Serial.println(" level now");
  Serial.println();
  Serial.print("");
 sensor.loop();
 }

Trên APP INUT

Bạn theo dõi link này để cài đặt app, tạo tài khoản và đăng nhập vào, chọn thiết bị: http://arduino.vn/cc

Bước 1: Mở app iNut, chọn vào phần cài đặt -> chọn iNut Cảm Biến

Bước 2: Xem thông tin hiển thị trên iNut

TRÊN INUT NODE RED IDE

Các bạn xem cách cài đặt iNut Node Red Ide theo link :http://arduino.vn/cc

Các bạn vào phần import , copy paste đoạn code này vào theo hướng dẫn : http://arduino.vn/bai-viet/6797-huong-dan-su-dung-inut-cam-bien-va-node-red-ide-de-hien-thi-bieu-do-thoi-tiet

[
  {
    "id": "e6aa6a4d.549c08",
    "type": "subflow",
    "name": "Lấy dữ từ iNut",
    "info": "",
    "in": [
      {
        "x": 50,
        "y": 30,
        "wires": [
          {
            "id": "b2696ea9.2b3d6"
          }
        ]
      }
    ],
    "out": [
      {
        "x": 1000,
        "y": 180,
        "wires": [
          {
            "id": "9fe08818.572a48",
            "port": 0
          }
        ]
      },
      {
        "x": 1000,
        "y": 260,
        "wires": [
          {
            "id": "9fe08818.572a48",
            "port": 1
          }
        ]
      },
      {
        "x": 980,
        "y": 320,
        "wires": [
          {
            "id": "9fe08818.572a48",
            "port": 2
          }
        ]
      }
    ],
    "inputLabels": [
      "Nhận đầu vào MQTT IN từ iNut cảm biến"
    ],
    "outputLabels": [
      "Luồng cảm biến 1",
      "Luồng cảm biến 2",
      "Luồng cảm biến 3",
      "Luồng cảm biến 4",
      "Luồng cảm biến 5",
      "Luồng cảm biến 6",
      "Luồng cảm biến 7",
      "Luồng cảm biến 8"
    ]
  },
  {
    "id": "b2696ea9.2b3d6",
    "type": "json",
    "z": "e6aa6a4d.549c08",
    "name": "",
    "property": "payload",
    "action": "",
    "pretty": false,
    "x": 165,
    "y": 84,
    "wires": [
      [
        "4da8cac2.24acf4"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "9fe08818.572a48",
    "type": "switch",
    "z": "e6aa6a4d.549c08",
    "name": "Phân luồn",
    "property": "relayId",
    "propertyType": "msg",
    "rules": [
      {
        "t": "eq",
        "v": "0",
        "vt": "num"
      },
      {
        "t": "eq",
        "v": "1",
        "vt": "num"
      },
      {
        "t": "eq",
        "v": "2",
        "vt": "num"
      }
    ],
    "checkall": "true",
    "repair": false,
    "outputs": 3,
    "x": 825.9869575500488,
    "y": 288.1562738418579,
    "wires": [
      [],
      [],
      []
    ]
  },
  {
    "id": "4da8cac2.24acf4",
    "type": "function",
    "z": "e6aa6a4d.549c08",
    "name": "Lặp",
    "func": "if (!msg.states) {\n  msg.states = msg.payload\n  msg.i = 0\n  return msg;\n} else {\n  msg.i++\n  if (msg.states[msg.i])\n    return msg;\n}\n",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "x": 327.89060974121094,
    "y": 83.33600330352783,
    "wires": [
      [
        "fb3946a3.9ccf78"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "fb3946a3.9ccf78",
    "type": "function",
    "z": "e6aa6a4d.549c08",
    "name": "Lấy trạng thái thiết bị",
    "func": "msg.relayId = msg.i\nmsg.payload = msg.states[msg.i].state\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "x": 477.89060974121094,
    "y": 183.33600330352783,
    "wires": [
      [
        "4da8cac2.24acf4",
        "9fe08818.572a48"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "2ca49b8.92f0764",
    "type": "ui_gauge",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "",
    "group": "900c0194.8d7a9",
    "order": 1,
    "width": "6",
    "height": "3",
    "gtype": "gage",
    "title": "Hướng Gió",
    "label": "",
    "format": "{{value}}",
    "min": 0,
    "max": "360",
    "colors": [
      "#1f964f",
      "#e6e600",
      "#ca3838"
    ],
    "seg1": "",
    "seg2": "",
    "x": 790,
    "y": 360,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "9b857a7b.7c7b4",
    "type": "ui_gauge",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "",
    "group": "ec123a3f.3570f8",
    "order": 1,
    "width": "6",
    "height": "3",
    "gtype": "gage",
    "title": "Gió",
    "label": "m/s",
    "format": "{{value}}",
    "min": 0,
    "max": "10",
    "colors": [
      "#1f964f",
      "#e6e600",
      "#ca3838"
    ],
    "seg1": "",
    "seg2": "",
    "x": 730,
    "y": 180,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "f398e233.c33db8",
    "type": "subflow:e6aa6a4d.549c08",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "",
    "x": 380,
    "y": 300,
    "wires": [
      [
        "b7eadbd9.cf44a8"
      ],
      [
        "a958973.76e2de8"
      ],
      [
        "2ee5cd9c.c01b1a"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "9889a59d.5e737",
    "type": "ui_gauge",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "",
    "group": "2df6fcf.9ea0804",
    "order": 1,
    "width": "6",
    "height": "3",
    "gtype": "gage",
    "title": "Hiệu Điện Thế",
    "label": "V",
    "format": "{{value}}",
    "min": 0,
    "max": "12",
    "colors": [
      "#1f964f",
      "#e6e600",
      "#ca3838"
    ],
    "seg1": "",
    "seg2": "",
    "x": 760,
    "y": 420,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "b7eadbd9.cf44a8",
    "type": "change",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "",
    "rules": [
      {
        "t": "set",
        "p": "topic",
        "pt": "msg",
        "to": "Gió",
        "tot": "str"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 550,
    "y": 180,
    "wires": [
      [
        "9b857a7b.7c7b4",
        "f125cd8c.b65ff8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "f125cd8c.b65ff8",
    "type": "ui_chart",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "",
    "group": "ec123a3f.3570f8",
    "order": 2,
    "width": "6",
    "height": "6",
    "label": "Biểu Đồ Gió",
    "chartType": "line",
    "legend": "false",
    "xformat": "HH:mm:ss",
    "interpolate": "linear",
    "nodata": "Biểu Đồ Gió",
    "dot": false,
    "ymin": "-5",
    "ymax": "10",
    "removeOlder": "2",
    "removeOlderPoints": "2000",
    "removeOlderUnit": "60",
    "cutout": 0,
    "useOneColor": false,
    "colors": [
      "#1f77b4",
      "#aec7e8",
      "#ff7f0e",
      "#2ca02c",
      "#98df8a",
      "#d62728",
      "#ff9896",
      "#9467bd",
      "#c5b0d5"
    ],
    "useOldStyle": false,
    "outputs": 1,
    "x": 830,
    "y": 40,
    "wires": [
      [
        "d8137742.96b5c"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "2ee5cd9c.c01b1a",
    "type": "change",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "",
    "rules": [
      {
        "t": "set",
        "p": "topic",
        "pt": "msg",
        "to": "Lưu Lượng Mưa",
        "tot": "str"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 550,
    "y": 420,
    "wires": [
      [
        "2f5c0ef.76a0072",
        "9889a59d.5e737"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "2f5c0ef.76a0072",
    "type": "ui_chart",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "",
    "group": "2df6fcf.9ea0804",
    "order": 2,
    "width": "6",
    "height": "6",
    "label": "Biểu Đồ Dòng điện",
    "chartType": "line",
    "legend": "false",
    "xformat": "HH:mm:ss",
    "interpolate": "linear",
    "nodata": "Biểu Đồ Lưu Lượng Mưa",
    "dot": false,
    "ymin": "0",
    "ymax": "12",
    "removeOlder": "2",
    "removeOlderPoints": "2000",
    "removeOlderUnit": "60",
    "cutout": 0,
    "useOneColor": false,
    "colors": [
      "#1f77b4",
      "#aec7e8",
      "#ff7f0e",
      "#2ca02c",
      "#98df8a",
      "#d62728",
      "#ff9896",
      "#9467bd",
      "#c5b0d5"
    ],
    "useOldStyle": false,
    "outputs": 1,
    "x": 750,
    "y": 480,
    "wires": [
      [
        "659c6d2b.43b72c"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "a958973.76e2de8",
    "type": "change",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "",
    "rules": [
      {
        "t": "set",
        "p": "topic",
        "pt": "msg",
        "to": "Hướng Gió",
        "tot": "str"
      }
    ],
    "action": "",
    "property": "",
    "from": "",
    "to": "",
    "reg": false,
    "x": 570,
    "y": 300,
    "wires": [
      [
        "2ca49b8.92f0764",
        "82551c31.606ae",
        "bcbd9e0f.e899d8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "82551c31.606ae",
    "type": "ui_gauge",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "",
    "group": "900c0194.8d7a9",
    "order": 2,
    "width": "6",
    "height": "5",
    "gtype": "compass",
    "title": "La Bàn",
    "label": "NEWS",
    "format": "{{value}}",
    "min": "0",
    "max": "16",
    "colors": [
      "#00b500",
      "#e6e600",
      "#ca3838"
    ],
    "seg1": "",
    "seg2": "",
    "x": 780,
    "y": 240,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "bcbd9e0f.e899d8",
    "type": "function",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "Set Hướng Theo Yêu Cầu",
    "func": "var huong;\nif (msg.payload < 22) {\n  huong = \"Bắc\";\n}\nelse if (msg.payload < 67) {\n  huong = \"Đông Bắc\";\n}\nelse if (msg.payload < 112) {\n  huong = \"Đông \";\n}\nelse if (msg.payload < 157) {\n  huong = \"Đông Nam\";\n}\nelse if (msg.payload < 212) {\n  huong = \"Nam\";\n}\nelse if (msg.payload < 247) {\n  huong = \"Tây Nam\";\n}\nelse if (msg.payload < 292) {\n  huong = \"Tây\";\n}\nelse if (msg.payload < 337) {\n  huong = \"Tây Bắc\";\n}\nelse{\n    huong = \"Bắc\";\n\n}\n\nmsg.payload = huong;\nreturn msg;",
    "outputs": 1,
    "noerr": 0,
    "x": 810,
    "y": 300,
    "wires": [
      [
        "21b921b0.7553ae",
        "2dac6164.a48c06"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "21b921b0.7553ae",
    "type": "ui_text",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "group": "900c0194.8d7a9",
    "order": 2,
    "width": 0,
    "height": 0,
    "name": "",
    "label": "Hướng:",
    "format": "{{msg.payload}}",
    "layout": "row-center",
    "x": 1020,
    "y": 300,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "ccb46a4a.ecdec8",
    "type": "inject",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "",
    "topic": "",
    "payload": "3",
    "payloadType": "num",
    "repeat": "",
    "crontab": "",
    "once": false,
    "onceDelay": 0.1,
    "x": 350,
    "y": 400,
    "wires": [
      [
        "a958973.76e2de8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "d8137742.96b5c",
    "type": "debug",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "x": 1010,
    "y": 40,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "659c6d2b.43b72c",
    "type": "debug",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "x": 1020,
    "y": 480,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "8eaf0349.bddf08",
    "type": "mqtt in",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "[MQTT-IN]iNut cảm biến - iNut CB",
    "topic": "request/u3h91VsxpfQv1dWncBsaaD2jQn42/HyK0c0_Er/22749716e8a9ba9272e4b71f266f555c760383618091",
    "qos": "2",
    "broker": "e8294b7d.15c56",
    "x": 170,
    "y": 360,
    "wires": [
      [
        "f398e233.c33db8"
      ]
    ]
  },
  {
    "id": "675a9f41.d1f29",
    "type": "http request",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "[REST][GET]iNut cảm biến - iNut CB",
    "method": "GET",
    "ret": "txt",
    "url": "https://connect.mysmarthome.vn/api/1.0/request/u3h91VsxpfQv1dWncBsaaD2jQn42/HyK0c0_Er/22749716e8a9ba9272e4b71f266f555c760383618091/req_device",
    "tls": "",
    "x": 610,
    "y": 620,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "3ef4c273.01e0ae",
    "type": "http request",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "[REST][POST]iNut cảm biến - iNut CB",
    "method": "POST",
    "ret": "txt",
    "url": "https://connect.mysmarthome.vn/api/1.0/request/u3h91VsxpfQv1dWncBsaaD2jQn42/HyK0c0_Er/22749716e8a9ba9272e4b71f266f555c760383618091/req_device_toggle",
    "tls": "",
    "x": 1010,
    "y": 620,
    "wires": [
      []
    ]
  },
  {
    "id": "2dac6164.a48c06",
    "type": "debug",
    "z": "edde96c.5e59968",
    "name": "",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "payload",
    "x": 1000,
    "y": 360,
    "wires": []
  },
  {
    "id": "900c0194.8d7a9",
    "type": "ui_group",
    "z": "",
    "name": "DATA 3",
    "tab": "8bba984b.8fef7",
    "order": 3,
    "disp": true,
    "width": "6",
    "collapse": true
  },
  {
    "id": "ec123a3f.3570f8",
    "type": "ui_group",
    "z": "",
    "name": "DATA 1",
    "tab": "8bba984b.8fef7",
    "order": 1,
    "disp": true,
    "width": "6",
    "collapse": true
  },
  {
    "id": "2df6fcf.9ea0804",
    "type": "ui_group",
    "z": "",
    "name": "DATA 2",
    "tab": "8bba984b.8fef7",
    "order": 2,
    "disp": true,
    "width": "6",
    "collapse": true
  },
  {
    "id": "e8294b7d.15c56",
    "type": "mqtt-broker",
    "name": "",
    "broker": "mqtt.mysmarthome.vn",
    "port": "1883",
    "clientid": "",
    "usetls": false,
    "compatmode": true,
    "keepalive": "60",
    "cleansession": true,
    "willTopic": "",
    "willQos": "0",
    "willPayload": "",
    "birthTopic": "",
    "birthQos": "0",
    "birthPayload": ""
  },
  {
    "id": "8bba984b.8fef7",
    "type": "ui_tab",
    "z": "",
    "name": "Thời Tiết",
    "icon": "dashboard",
    "order": 1,
    "disabled": false,
    "hidden": false
  }
]

GIAO DIỆN LÀM VIỆC

 

 

DEMO

lên
6 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Từ khóa: 
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INUT CẢM BIẾN ĐỂ ĐIỀU KHIỂN 16 RELAY QUA INTERNET (KHÔNG CẦN INUT NODE - RED IDE)

Ở bài viết trước , chúng ta đã thực hiện được việc sử dụng iNut cảm biến để điều khiển 8 relay qua Internet. Nay chúng ta sẽ phát triển sử dụng iNut để điều khiển 16 relay .

Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. 

lên
13 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.