Amatuer RF

Ảnh của Amatuer RF

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 0
  • Bình luận: 0
Tổng điểm: 0
Giới thiệu: 

Mình là gà mờ mời tập toẹ tìm hiểu arduino. Rất mong nhận đc sự giúp đỡ và chia sẻ từ cộng đòng arduino Việt Nam.

Lượt bình luận: 
0
Dự án đã thực hiện: 

chưa có

Lịch sử

Đã tham gia được
1 tháng 1 tháng 4 ngày