Đại Huỳnh

Ảnh của Đại Huỳnh

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 58
  • Bình luận: 1
Tổng điểm: 59
Giới thiệu: 

Tôi là 1 lập trình viên game và hoàn toàn không biết đến điện tử tới 1 ngày tôi xem về Raspberry Pi và mua cho mình 1 bản version B. Tôi chỉ mod để làm 1 máy chơi game nhưng tôi không biết làm bàn chơi bằng giao tiếp GPIO mà chỉ biết nhờ 1 anh bạn mod bằng 1 cái tay cầm TQ giao tiếp USB.

Arduino là bước đầu để tôi thực hiện thêm nhiều ước mơ của mình.

Lượt bình luận: 
7

Lịch sử

Đã tham gia được
5 năm 3 tháng