Davip Mạnh

Ảnh của Davip Mạnh

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 207
  • Bình luận: 0
Tổng điểm: 207
Giới thiệu: 

Yêu thích điện tử, lập trình, thiết kế mạch điện tử, thiết bị tự động hóa. 

L/H: http://ouo.io/FL3Eb4

Lượt bình luận: 
0

Lịch sử

Đã tham gia được
8 năm 6 tháng