Hải Thông

Ảnh của Hải Thông

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 0
  • Bình luận: 0
Tổng điểm: 0
Giới thiệu: 

Em là học sinh cắp 2 trường thôi thị trấn bến cầu hiện tại em học lớp 8 Và em đang thục hiện một dự án là làm một con robot dò đường

Lượt bình luận: 
0

Lịch sử

Đã tham gia được
1 tháng 1 tháng 1 tuần