Nguyễn Trần Quyết

Ảnh của Nguyễn Trần Quyết

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 45
  • Bình luận: 0
Tổng điểm: 45
Giới thiệu: 

Kỹ sư khoa điện tử khóa 2005 tại Đại học Quốc Tế tp. HCM

website: www.kimtuthap.vn

Lượt bình luận: 
0
Dự án đã thực hiện: 

Position Tracking

Lịch sử

Đã tham gia được
1 năm 11 tháng