nhatthanh228

Ảnh của nhatthanh228

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 86
  • Bình luận: 0
Tổng điểm: 86
Giới thiệu: 

là một người đam mê tìm hiểu về phần cứng mã nguồn mở, rất mong muốn được đem kiến thức của mình thu được chia sẻ cho các bạn mới, cũng như học hỏi thêm từ những người đi trước

Lượt bình luận: 
0
Dự án đã thực hiện: 

viết library homephone LCD 

robot, 

IOT, collecting data

Lịch sử

Đã tham gia được
6 năm 2 tháng