t17lab

Ảnh của t17lab

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 114
  • Bình luận: 0
Tổng điểm: 113
Giới thiệu: 

Chúng tôi là nhóm các nghiên cứu sinh thực hiện các bài viết và thực hành về an toàn thông tin trong mạng viễn thông, mạng truyền dẫn được sử dụng trong các hạ tầng CNTT phổ biến ngày nay. Chúng tôi sẽ cố gắng mang đến nhiều thông tin cho những đọc giả là người Việt Nam, chúng tôi muốn mọi người nhận thức các nguy cơ mất an toàn thông tin trong các hạ tầng máy chủ/mạng và thiết bị điện tử sử dụng hàng ngày, từ đó bạn có thể tự bảo vệ mình trước những nguy cơ rò rỉ thông tin các nhân và dữ liệu tổ chức.

Lượt bình luận: 
0
Dự án đã thực hiện: 

IoT Security: Các bài viết nghiên cứu ứng dụng IoT vào đánh giá bảo mật hạ tầng mạng, thực hiện kiểm tra an toàn các thiết bị IoT được sử dụng trong prototype và môi trường production. Việc đánh giá thực hiện dựa trên ba nhóm chính: thiết bị phần cứng, phần mềm/ ứng dụng IoT, mạng truyền dẫn dữ liệu.

Software Defined Radio (SDR): Dự án nghiên cứu bảo mật sóng vô tuyến sử dụng nền tảng Software Defined Radio (SDR). Được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thực tế trong khoảng 10 năm trở lại đây, nền tảng xử lý tín hiệu sóng vô tuyến sử dụng phần mềm (SDR) cung cấp cho các nhà nghiên cứu phát triển những tiêu chuẩn truyền dữ liệu mới (4G, 5G, Wifi, Bluetooth,...) phục vụ nhu cầu đa dạng của người dùng.

Lịch sử

Đã tham gia được
6 năm 5 tháng