Trần Hoàng Phúc

Ảnh của Trần Hoàng Phúc

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 0
  • Bình luận: 0
Tổng điểm: 0
Giới thiệu: 

Thành viên mới chào các bạn

Lượt bình luận: 
0
Dự án đã thực hiện: 

Thùng rác thông minh

Lịch sử

Đã tham gia được
1 tháng 1 tháng 5 ngày