trung nghia vu

Ảnh của trung nghia vu

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 58
  • Bình luận: 0
Tổng điểm: 58
Giới thiệu: 

Một thế hệ đầu 8x thích công nghệ, biết chút lập trình và giờ ngồi nghiên cứu vi điều khiển, chủ yếu mạch Arduino để : làm đồ chơi cho con ^^

Lượt bình luận: 
0

Lịch sử

Đã tham gia được
3 năm 10 tháng