Tuyên Đinh Văn

Ảnh của Tuyên Đinh Văn

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 0
  • Bình luận: 0
Tổng điểm: 0
Giới thiệu: 

tôi yêu khoa học,yêu sáng chế

Lượt bình luận: 
0
Dự án đã thực hiện: 

đo nhiệt độ - độ ẩm dùng dht 11 xuất kết quả ra lcd

Lịch sử

Đã tham gia được
6 tháng 6 ngày