Chế tạo keyboard với Arduino Pro Micro

I. Giới thiệu

Pro Micro là 1 Board Arduino độc đáo với chức năng HID (Human Interface Device) có thể giả lập chuột và bàn phím. Bài này tui sẽ hướng dẫn các bạn làm 1 keyboard độc đáo bằng Arduino Pro Micro

II. Chuẩn bị

III. Kết nối

Bạn chỉ việc nối button vào board Arduino Pro Micro qua điện trở 10k thôi:

IV. Chương trình

Giới thiệu về lệnh

Để làm được project này, chúng ta cần tìm hiểu các lệnh của thư viện Keyboard.h. Thư viện này chỉ sử dụng cho những board hỗ trợ HID USB thôi nhá...Như Lenardo hay Pro Micro...Không cần Add thư viện hay gì hết,,,bạn cứ dùng lệnh bình thường...vì nó đã được tích hợp sẵn r

 • Keyboard.write(char): Lệnh này gửi ký tự đến cổng USB theo bảng mã ASCII...VD: Keyboard.write('z'), thỳ máy tính sẽ nhận được ký tự 'z' từ keyboard...Lưu ý phải có ngoặc '' bao quanh cái ký tự cần gửi
 • Keyboard.print(string): Lệnh này cho phép keyboard gửi 1 chuỗi ký tự đến máy tính...VD: Keyboard.print("Cộng đồng Arduino Việt Nam")...Sau khi gửi lệnh này, máy tính sẽ nhận được chuỗi "Cộng đồng Arduino Việt Nam".
 • Keyboard.println(string): Cũng giống như Keyboard.print()....nhưng sau khi gửi lệnh, máy tính sẽ nhận thêm phím [ENTER] khi kết thúc chuỗi
 • Keyboard.press(byte): Lệnh này cho phép gửi tín hiệu của nhấn các phím tương ứng như: Alt, Ctrl,...
 • Keyboard.release(byte): Sau khi thực hiện lệnh này, thì sẽ hủy nhấn phím (tức là không giữ cái phím đấy nữa)

Ví dụ về Code

Gửi một ký tự

int buttonPin = 2; // Set chân button là chân số 2

void setup()
{
 pinMode(buttonPin, INPUT); 
 
}

void loop()
{
 if (digitalRead(buttonPin) == 1) // Nếu button được nhấn
 {
  Keyboard.write('z'); // Gửi ký tự 'z' đến máy tính qua cổngS
  delay(1000); 
 }
}

Nhấn tổ hợp phím

#define KEY_RIGHT_SHIFT  0x85
#define KEY_RIGHT_ALT 0x86
#define KEY_RIGHT_GUI 0x87

#define KEY_UP_ARROW  0xDA
#define KEY_DOWN_ARROW 0xD9
#define KEY_LEFT_ARROW 0xD8
#define KEY_RIGHT_ARROW  0xD7
#define KEY_BACKSPACE 0xB2
#define KEY_TAB    0xB3
#define KEY_RETURN 0xB0
#define KEY_ESC    0xB1
#define KEY_INSERT 0xD1
#define KEY_DELETE 0xD4
#define KEY_PAGE_UP  0xD3
#define KEY_PAGE_DOWN 0xD6
#define KEY_HOME  0xD2
#define KEY_END    0xD5
#define KEY_CAPS_LOCK 0xC1
#define KEY_F1   0xC2
#define KEY_F2   0xC3
#define KEY_F3   0xC4
#define KEY_F4   0xC5
#define KEY_F5   0xC6
#define KEY_F6   0xC7
#define KEY_F7   0xC8
#define KEY_F8   0xC9
#define KEY_F9   0xCA
#define KEY_F10    0xCB
#define KEY_F11    0xCC
#define KEY_F12    0xCD
// đầu tiên phải define các giá trị của phím tương ứng
void setup()
{
pinMode(9, INPUT);
}
void loop()
{
if(digitalRead(9)==HIGH)
{
 Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);//Lưu ý Keyboard.press là giữ phím 
 Keyboard.write(KEY_F4);//Keyboard.write() là ấn phím, không phải giữ phím
 Keyboard.release(KEY_LEFT_ALT);//Nhả phím Alt ra
 //Thực hiện ấn lần lượt các phím Alt+F4...
 }
 
}

IV. Lời kết

Tương tự như vậy, các bạn có thể tạo ra được 1 keyboard hoàn chỉnh cho riêng mình...Không có j là khó khăn phải không ạ?? Chúc các bạn thành công, nếu thấy hay thỳ Rate Node cho mình nhé!!!

 

 

 

 

 

 

lên
23 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Bài liên quan
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Giám sát camera ở mọi nơi trên thế giới - NAT PORT cho mô hình gồm MODEM và ACCESS POINT

Sau khi đọc bài viết của anh Nguyễn Hiếu, mình cảm thấy bài viết rất hay và nảy ra ý định làm một camera stream với máy chủ đoàng hoàng không cần dùng Raspberry Pi....!!!!

lên
20 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Bổ trợ cho dự án Arduino - Phần 1: Giới thiệu công nghệ in 3D

Bài hôm nay, mình sẽ giới thiệu về công nghệ in 3D (3D Printing) - Một công nghệ tuyệt vời có thể làm thay đổi cả thế giới, và những ứng dụng tuyệt vời của nó trong các dự án Arduino

lên
22 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.