Play music with Arduino

GIỚI THIỆU

Một mini project với arduino cho các bạn mới bắt đầu: chọn bản nhạc bằng remote và arduino sẽ phát nó bằng buzz, tên bài và nốt nhạc được hiển thị trên LCD.

PHẦN CỨNG

LẮP MẠCH

Vẽ bằng fritzing (link file: https://github.com/TPS5896/2-Summer-2018-Mini-Project/blob/master/Play_music__LCD_Buzz_IRremote_/Play%20music%20with%20arduino.fzz)

Cụ thể từng chân xem trong code!!!

LẬP TRÌNH

Các bạn cài thêm thư viện NewTone.h => link: https://github.com/TPS5896/2-Summer-2018-Mini-Project/tree/master/Play_music__LCD_Buzz_IRremote_/NewTone

File code: https://github.com/TPS5896/2-Summer-2018-Mini-Project/blob/master/Play_music__LCD_Buzz_IRremote_/Play_music__LCD_Buzz_IRremote_.ino

Điều khiển bằng remote:

  • Ấn phím 1, 2, 3, 4 để chọn bài tương ứng.
  • Ấn phím >|| để phát tất cả các bài.
  • Ấn phím EQ để dừng khi đang chơi nhạc. (Thực chất là raset arduino)

Code thực hiện các công việc sau:

Youtube: 
lên
10 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Chuyên mục: 
Các dự án được truyền cảm hứng

Đọc cảm biến nhiệt độ, độ ẩm từ DHT11 up lên server làm webapp

Hôm nay, mình sẽ dùng cảm biến DHT11 để đọc nhiệt độ, độ ẩm, từ đó đẩy lên Internet thông qua iNut Cảm biến. Đồng thời sẽ quay màn hình quá trình làm webapp devil.

lên
6 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.