Play music with Arduino

GIỚI THIỆU

Một mini project với arduino cho các bạn mới bắt đầu: chọn bản nhạc bằng remote và arduino sẽ phát nó bằng buzz, tên bài và nốt nhạc được hiển thị trên LCD.

PHẦN CỨNG

LẮP MẠCH

Vẽ bằng fritzing (link file: https://github.com/TPS5896/2-Summer-2018-Mini-Project/blob/master/Play_music__LCD_Buzz_IRremote_/Play%20music%20with%20arduino.fzz)

Cụ thể từng chân xem trong code!!!

LẬP TRÌNH

Các bạn cài thêm thư viện NewTone.h => link: https://github.com/TPS5896/2-Summer-2018-Mini-Project/tree/master/Play_music__LCD_Buzz_IRremote_/NewTone

File code: https://github.com/TPS5896/2-Summer-2018-Mini-Project/blob/master/Play_music__LCD_Buzz_IRremote_/Play_music__LCD_Buzz_IRremote_.ino

Điều khiển bằng remote:

  • Ấn phím 1, 2, 3, 4 để chọn bài tương ứng.
  • Ấn phím >|| để phát tất cả các bài.
  • Ấn phím EQ để dừng khi đang chơi nhạc. (Thực chất là raset arduino)

Code thực hiện các công việc sau:

Youtube: 
lên
12 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Chuyên mục: 
Các dự án được truyền cảm hứng

Cách dùng Module L298N để điều khiển 4 động cơ DC

Trên cộng đồng đã có nhiều bài viết về động cơ, nhưng chưa có bài viết nào nói về cách để điều khiển cùng 1 lúc 4 động cơ mà chỉ dùng 1 module L298N. Nên hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách để điều khiển cùng lúc 4 động cơ trên 1 module L298N.

lên
25 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các bài viết cùng tác giả