arduino phát nhạc

Play music with Arduino

Một mini project với arduino cho các bạn mới bắt đầu: chọn bản nhạc bằng remote và arduino sẽ phát nó bằng buzz, tên bài và nốt nhạc được hiển thị trên LCD.

lên
6 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Đăng kí nhận RSS - arduino phát nhạc