grblUpload

Đầu tiên, bạn tải bản grbl mới nhất tại đây.

Sau đó, bạn sẽ copy thư mục grbl bên trong thư mục grbl-master vào dán vào thư mục libraries như các thư viện khác. Sau đó mở Arduino lên và vào File > Examples > grbl > grblUpload như hình sau, sau đó upload vào Arduino Nano hoặc Arduino Pro mini là xong.

Sau đó, bạn chỉ cần upload lên mạch Arduino bằng tổ hợp phím Ctrl + U là xong.

 

Mã thư viện: 
lên
4 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các bài viết cùng tác giả