atmega16u2

Hack firmware Atmega16U2 trên Uno hoặc Mega để giả lập chuột hoặc bàn phím

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hack firmware con Atmega16u2 để giả lập bàn phím / con chuột / tay cầm game đơn giản hơn sơ với Hoodloader2 dành cho các bạn không thích bị hại não hehe heart. Có một điểm khó hay mà mình nghĩ các bạn sẽ thích ở bài này: đó là bạn chỉ việc lập trình cho Atmega328 hoặc Atmega2560 là có ngay một con chuột / bàn phím rồi!

lên
8 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Hoodloader2 - Sức mạnh của 2 vi điều khiển trên một board mạch Arduino - USB Host với Arduino UNO / Mega2560

Trước đây, bạn đã từng đặt câu hỏi, cái con Atmega16U2 trên mạch Arduino Uno / Mega2560 của mình làm nhiệm vụ gì chưa? Nếu bạn đã từng đọc bài giới thiệu về Arduino Uno hay Arduino Mega 2560 thì có thể sẽ biết con Atmega16U2 đó sẽ làm nhiệm vụ USB-to-Serial, hay nói cách khác là tạo cổng COM ảo từ đó lập trình cho con vi điều khiển Atmega328p (UNO) hoặc Atmega1280 (Mega 2560). Nhưng khi mình tra datasheet con Atmega16U2 thì thấy rằng, chúng ta đang có một sự lãng phí lớn (12KB flash, 512byte ram) nhưng chỉ nạp bootloader DFU để biến nó thành một mạch USB-to-Serial. Đem vấn đề này đi hỏi ksp, thì mình đã được khai sáng bằng một bootloader với cho con Atmega16U2 này, nó có tên là Hoodloader2 và nó sẽ giúp ta biến con Atmega16U2 này thành một mạch Arduino hoàn chỉnh! Nói cách khác, với Hoodloader2, ta có thể làm việc với 2 con vi điều khiển trên mạch Arduino Uno / Mega2560. HACK NÃO chưa nào?

lên
21 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Đăng kí nhận RSS - atmega16u2