motor shield v2

Giới thiệu về Arduino Motor Shield v2

Arduino Motor Shield v2 là bản nâng cấp từ Arduino Motor Shield v1 hay còn gọi là Motor Shield L293D, đây là một trong những Shield cho Arduino được sử dụng phổ biến nhất.

Vậy rút cục Motor Shield v2 có những tính năng mới gì và cải thiện được điều gì so với Motor Shield L293D?  Điều khiển được nhiều động cơ hơn?

lên
7 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Đăng kí nhận RSS - motor shield v2