nhận

Gửi và nhận dữ liệu từ arduino và smartphone qua bluetooth

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn dùng smartphone làm MONITOR hoặc vừa MONITOR vừa điều kiển thiết bị, một ví dụ cực đơn giản.

lên
45 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Đăng kí nhận RSS - nhận