phát xung PWM

AVR-Xuất xung với tần số và độ rộng theo ý muốn

Tiếp tục chuỗi bài: Điều khiển pin bằng ngôn ngữ chính thống. 

Bài viết này sẽ giúp bạn tạo một xung PWM có tần số và độ rộng xung theo ý muốn. 

lên
28 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Đăng kí nhận RSS - phát xung PWM