Nick Chung

Ảnh của Nick Chung

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 489
  • Bình luận: 8
Tổng điểm: 497
Giới thiệu: 

Mình yêu thích arduino, muốn chia sẻ tình yêu với arduino cùng mọi người.

Xin chào các bạn mình Phùng Thái Sơn (Nick Chung),lý do đến với arduino-cũng như bao bạn trẻ khác, mong muốn có cơ hội và chia sẻ kiến thức là mục tiêu của mình khi tham gia cộng đồng arduino.vn.

Lượt bình luận: 
56
Dự án đã thực hiện: 

Đây là trang cá nhân của mình, một góc riêng trên arduino.vn.

Nơi đây tống hợp các bài viết của mình trên arduino.vn

 

Lịch sử

Đã tham gia được
2 tháng 3 tuần