TEPT5700

Cảm biến nhiệt LM35DZ, Cảm biến ánh sáng TEPT5700 cùng LCD1602

Hiển thị nhiệt độ của cảm biến nhiệt LM35DZ lên LCD 1602 và điều khiển backlight, contrast của LCD bằng cảm biến ánh sáng TEPT 5700

lên
11 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Đăng kí nhận RSS - TEPT5700