tiết kiệm năng lượng

Điều khiển nguồn của module L298. Phương pháp giúp tiết kiệm năng lượng.

Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một phương pháp giúp tiết kiệm năng lượng của nguồn công suất cho L298. Chúng ta sẽ cho bật nguồn công suất khi ta cho lệnh motor chạy.

lên
18 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Đăng kí nhận RSS - tiết kiệm năng lượng