LCD Graphic NOKIA - 1202

Mô tả dự án: 

Một màn hình LCD Graphic giá rẻ khích thước hiển thị tương đối độ phân giải cao. Được biết mỏng nhẹ. tiêu thụ ít điện năng

Thông số kĩ thuật

 • Điện áp hoạt động: 3.3V.
 • Dòng điện tiêu thụ thấp, thích hợp với các ứng dụng sử dụng Pin.
 • Độ tương phản của LCD điều khiển bằng phần mềm (không sử dụng biến trở).
 • Sử dụng IC điều khiển STE2007, hỗ trợ chuẩn giao tiếp SPI.

Chức năng các chân của LCD1202:

Pin Name Description
1 - không kết nối
2 RESET Chân Reset LCD, tích cực mức thấp
3 CS  Chân cho phép Ghi/Đọc dữ liệu với LCD, tích cực mức thấp
4 GND Kết nối GND
5 SDA Chân dữ liệu MOSI trong chuẩn SPI
6 SCLK  Chân Clock trong chuẩn SPI
7 VDDI Nguồn cung cấp cho I/O: 1.6~3.6V (3.3V)
8 VDD Nguồn LCD: 2.4~3.3V (3.3V)
9 GND kết nối GND
10 -LED kết nối GND
11 +LED nguồn led nền (3.3v)
12 - không kết nối

Thứ tự các chân

để sử dụng lcd này các bạn phải có trình độ hàn tương đối một xíu vì rất ít shop bán PCB cho loại màn hình này

Thư viện và chương trình mẫu

https://drive.google.com/open?id=0B0WgwpbMd62QMWpQVFBZU2NMR28 (mirror)

và đây là khi mình thử 

Code

#include "lcd1202.h"
unsigned long time1 = 0;
int giay, phut, gio = 0;
//********************************************************************************************************************************************************
//******************************************************** Определение пинов подключения дисплея *********************************************************

LCD1202 lcd(8, 7, 6, 5); // RST, CS, MOSI, SCK

void setup()
{

  //****************************************************************************************************************************************
  //******************************************************** Инициализация дисплея *********************************************************

  lcd.Inicialize(); //Инициализация дисплея
  lcd.Clear_LCD(); //Очистка дисплея
}
void loop()
{
  if ((unsigned long)(millis() - time1) > 1000) {
    giay = giay + 1;
  }
  if (giay == 9) {
    giay = 0;
    phut = phut + 1;
  }
  if (phut == 9) {
    phut = 0;
    gio = gio + 1;
  }
  //****************************************************************************************************************************************
  //lcd.simb16x32(1, 25, 1, 8);
  lcd.simb16x32(27, 25, 1, gio);
  lcd.simb16x32(53, 25, 1, phut);
  lcd.simb16x32(79, 25, 1, giay);
  lcd.Update();

  lcd.Clear_LCD();
}

Chúc các bạn thành công và việt hóa thư viện để hiển thị được tiếng việt

lên
6 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Từ khóa: 
Chuyên mục: 
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả

Giới thiệu mô-đun Voice Recognition Module V3 ( điều kiển giọng nói với ARDUINO )

Bài viết sẽ gới thiệu với các bạn về một mô-đun nhận giạng giọng nói. Với mô-đun này các bạn có thể tạo ra nhiều sản phẩm rất ứng dụng với mình, mình sẽ ứng dụng nó cho người khuyết tật như điều khiển thiết bị bằng giọng nói trong thời gian thực.

lên
33 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Từ khóa: 

Giới thiệu vắn tắt kít phát triển ESP8266 ( chíp nạp CP2102 )

Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một kít phát triển rất thú vị, đó là ESP8266

lên
23 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Từ khóa: