PIR

"Đi học dzìa": Phần 3 - Sử dụng PIR kết hợp Camera và gửi email

Đây là phần 3 của tutorial "Đi học dzìa". Nếu bạn đã chán youtube hoặc bạn dù không ở nhà nhưng vẫn muốn làm điệp viên "Không Không Thấy" kiểm soát xem ai đã về đến nhà và nhận thông báo qua email.

lên
13 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

PIR sensor alarm - Cách dùng cảm biến chuyển động

Giới thiệu cách lập trình cảm biến chuyển động ứng dụng trong việc báo động kẻ trộm qua loa.

lên
24 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Đăng kí nhận RSS - PIR