monsieurvechai

Ảnh của monsieurvechai

Điểm cộng đồng

  • Bài tập: 0
  • Bài viết: 3277
  • Bình luận: 1
Tổng điểm: 3274
Giới thiệu: 

Pour la Patrie, les Sciences et la Gloire.

Vì Tổ Quốc, Khoa Học và Vinh Quang.

Lượt bình luận: 
7

Lịch sử

Đã tham gia được
7 năm 9 tháng
Những chia sẻ trên cộng đồng