3 bước để cấu hình tự động connect Wifi cho Orange Pi

Mô tả dự án: 

Tham khảo: Hướng dẫn mình có tham khảo từ bài viết của bạn NDT và có bổ sung thêm cách thức để tự động connect tới wifi mỗi khi bật Orange Pi

Mục đích: Hướng dẫn dành cho các board Orange Pi có card wifi. Bạn sẽ không phải mắc công mỗi khi bật Orange Pi phải dùng USB TTL để connect vào, rồi bật kết nối card wifi, connect wifi, xem địa chỉ ip, route internet, cấu hình DNS (name sever), bla bla các thứ nữa. Hướng dẫn của mình không bao gồm phần hướng dẫn cài đặt HĐH Amrbian. Bạn có thể nhờ nơi bán cài giùm hoặc tham khảo bài viết phía trên nhé ;) . OK bắt đầu thôi ^^

Cấu hình kết nối wifi lần đầu

# vi /etc/network/interfaces 

Thêm các dòng sau vào file

auto wlan0

iface wlan0 inet static

address 192.168.1.8

netmask 255.255.255.0

wpa-ssid "Tên wifi nhà bạn"

wpa-psk "password wifi nhá"

Lưu ý: ở đây mình cấu hình mặc định địa chỉ ip cho Orange Pi luôn. Sau này mỗi khi kết nối lại, bạn chỉ cần SSH vào thẳng IP này, không cần USB TTL làm gì. Tốt nhất các bạn có thể lên modem cấu hình dành riêng IP này cho Orange Pi luôn.

Cấu hình tập lệnh connect internet

 1. tạo file config.sh chứa các lệnh để connect internet

  vi /etc/init.d/config.sh

  Thêm các dòng sau vào file

  ifconfig wlan0 up

  route add default gw 192.168.1.1 wlan0    //route internet cho board thông qua modem (192.168.1.1 là ip modem nhà mình nhé)

  sed -i '1s/#/nameserver 8.8.8.8/g' /etc/resolv.conf     //mặc định mỗi khi khởi động Orange Pi thì hệ thống sẽ reset lại cấu hình DNS. Vậy nên chúng ta cũng đưa cấu hình DNS này vào tập lệnh luôn nhé

 2. Cấp quyền thực thi cho file

  chmod ugo+x /etc/init.d/config.sh

Xong các bước trên thì bạn có thể chạy file config.sh để connet internet cho board rồi đó. Nhưng làm cách nào để mỗi khi khởi động Orange Pi thì board sẽ tự động chạy file? Ở bước tiếp theo chúng ta sẽ đưa file tập lệnh trên vào Start Up nhé ^^ 

Bước 3: Đưa tập lệnh connect wifi vào Start Up

cd /etc/init.d/

update-rc.d config.sh defaults

vi /etc/rc.local

Thêm các dòng sau vào file

/etc/init.d/config.sh || exit 1

exit 0

vi /etc/init/network_wifi.conf

Thêm các dòng sau vào file

start on startup

task

exec /etc/init.d/config.sh

Bước cuối cùng

Các bạn tháo usb ttl, dây cáp mạng các thứ ra, khởi động lại Orange Pi, SSH vào thẳng IP đã set phía trên và rồi tận hưởng thành quả cuối cùng nhé ^^

lên
5 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Từ khóa: 
Chuyên mục: 
Các dự án được truyền cảm hứng

Cách dùng Module L298N để điều khiển 4 động cơ DC

Trên cộng đồng đã có nhiều bài viết về động cơ, nhưng chưa có bài viết nào nói về cách để điều khiển cùng 1 lúc 4 động cơ mà chỉ dùng 1 module L298N. Nên hôm nay mình sẽ chia sẻ về cách để điều khiển cùng lúc 4 động cơ trên 1 module L298N.

lên
25 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.