DỰ ÁN NHÀ MÀNG THÔNG MINH

Mô tả

Với sự biến đổi khí hậu nghiêm trọng ngày nay, thì việc chăm sóc cây trồng phát triển tốt cũng gặp không ít trở ngại. Ví dụ như ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc sinh trưởng của hoa. Và chính vì thế chúng tôi đã tạo ra 1 ứng dụng nho nhỏ cho việc phát triển cho cây hoa, đó là thiết bị điện điều khiển 1 relay từ xa qua Internet để bật tắt đèn điều chỉnh độ sáng cho cây một cách chính xác và nhanh nhất thông qua mạch iNut cảm biến.

Chuẩn bị

Trước khi bắt đầu, bạn hãy cài đặt môi trường của iNut 

 • Trên điện thoại di động:
  • iNut (các bạn search trong apple store hoặc google play từ khóa inut là ra). Tải về trên Apple Store, tải về ở Google Play.
  • App này là app dùng để cài đặt các thiết bị iNut (bao gồm iNut PLC và các loại thiết bị khác trong hệ sinh thái iNut Platform) lên Internet.
 • Trên máy tính:

Phần cứng

Nối chân

Arduino Uno iNut Cảm biến Cảm biến DHT11 Cảm biến sáng sáng Module relay
A4 D1      
A5 D2      
GND GND GND GND GND
5V Vin + VCC VCC
2   S    
12       IN1
A0     A0  

Lưu ý:  Đối với iNut Tin học trẻ không cần nối dây chỉ việc ráp chồng lên

Code mẫu

Bạn cần chuẩn bị thư viện sau

#include <iNut.h>
#include "DHT.h" 

iNut sensor;

#define OFF  HIGH
#define ON  LOW

const int LIGHT = A0;    //Chân analog của ánh sáng
const int RELAY = 12;    //Chân digital của relay
const int DHTPIN = 2;    //Đọc dữ liệu từ DHT11 ở chân 2 trên mạch Arduino
const int DHTTYPE = DHT11; //Khai báo loại cảm biến, có 2 loại là DHT11 và DHT22
unsigned long time = 0;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
 

 
void setup() {
 Serial.begin(115200); //bật baudrate ở mức 115200
 //Khai báo số lượng luồn cảm biến 
 sensor.setup(4); //Sẽ có 04 luồn cảm biến. Mở cổng inut
 dht.begin();
 pinMode(RELAY, OUTPUT); 
 digitalWrite(RELAY, OFF);
 sensor.addCommand("RELAY", RelayFunction); 
 Serial.println(F("San sang nhan lenh"));
}
void RelayFunction(){
 char *arg = sensor.next();
 if (strcmp(arg, "ON") == 0) { //nếu tham số 1 là ON. RELAY ON. Thì bật
  digitalWrite(RELAY, ON);
  Serial.println(F("Bat"));
 } else if (strcmp(arg, "OFF") == 0) { // RELAY OFF. Thì tắt
  digitalWrite(RELAY, OFF);
  Serial.println(F("Tat"));
 } else {
  Serial.println(F("Khong nam trong tap hop lenh"));
 }
}
void loop() {
 static float temperature = 0;
 static float humidity = 0;
 int light = analogRead(LIGHT); // Đọc ánh sáng
  if ( (unsigned long) (millis() - time) > 2000 )
 {
    temperature = dht.readTemperature(); //Đọc nhiệt độ
    humidity = dht.readHumidity();  //Đọc độ ẩm
    Serial.println(F("Nhiet do: "));
    Serial.println(temperature);
    Serial.println(F("Do am: "));
    Serial.println(humidity);
    Serial.println(F("Anh sang: "));
    Serial.println(light);
    time = millis();
 }
  sensor.setValue(0,digitalRead(RELAY));
  sensor.setValue(1,temperature);
  sensor.setValue(2,humidity);
  sensor.setValue(3,light);
  sensor.loop();
}

Các bạn cài đặt thiết bị iNut và iNut Node-RED IDE nhé!

Cài đặt mạng cho iNut Cảm biến: các bạn xem hướng dẫn tại link này http://goo.gl/1phGcG

Cài đặt iNut Node-RED IDE: các bạn xem hướng dẫn tại link này:  http://goo.gl/VDfxLZ

Sau khi cài đặt xong rồi, bạn mở chương trình iNut Node-RED IDE tại địa chỉ http://localhost:1880... nhé!

Để xem giao diện cơ bạn mình đã làm mẫu và đăng tải lên đây các bạn làm như sau:

Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các bài viết theo từ khóa mà bạn muốn. Số lượng giải pháp ví dụ sẽ được tăng dần theo thời gian

Để liệt kê hết toàn bộ giải pháp, bạn gõ từ khóa iNut như trong ví dụ:

Click vào nút Add to Node-RED ở bài ví dụ [Giải pháp][iNut cảm biến][Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng + 1 relay], chúng ta có được ví dụ mẫu như sau:

Bây giờ bạn mở phần mềm iNut trên điện thoại di động, di chuyển vào mục Tài khoản > Chia sẻ thiết bị > Chọn thiết bị bạn muốn Chia sẻ > Quét mã QRcode để chia sẻ thiết bị. Và tương ứng trên iNut Node-RED IDE, bạn mở menu và chọn Import from iNut và làm tương tự như bài hướng dẫn này: http://goo.gl/VDfxLZ

Và cuối cùng giao diện chúng ta sẽ như thế này

Good, các bạn đã thành công, bây giờ các bạn có thể khám phá rất nhiều mẫu ví dụ về Node-red để tự làm một giao diện sáng tạo tại Cộng đồng Arduino Việt Nam - Cộng đồng học thuật chất lượng về tự động hóa tốt nhất.

Cảm ơn các bạn

 

lên
21 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Select any filter and click on Apply to see results

Các bài viết cùng tác giả