Servo

Sweep - Làm cho Servo quay

Điều khiển một Servo không bao giờ khó. Bạn chỉ cần tham khảo đoạn code chương trình trong bài này là có thể làm được rồi! Ở bài này, tớ sẽ làm cho Servo quay từ góc 0 ⇒ 180 độ rồi từ đó quay về 0 độ.

lên
18 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Servo - Thư viện dùng để điều khiển Servo

Thư viện này đóng vai trò vô cùng quan trọng nếu bạn làm một chú robot! Nó cung cấp cho bạn một phương thức cực kỳ đơn giản để giao tiếp với Servo của bạn. Thư viện Servo được thêm sẵn vào trong bộ chương trình Arduino IDE nên bạn không cần phải tải thêm. Hãy xem các ví dụ ở mục bên để nắm cách sử dụng nhé!

lên
20 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Đăng kí nhận RSS - Servo