Servo - Thư viện dùng để điều khiển Servo

Thư viện này đóng vai trò vô cùng quan trọng nếu bạn làm một chú robot! Nó cung cấp cho bạn một phương thức cực kỳ đơn giản để giao tiếp với Servo của bạn. Thư viện Servo được thêm sẵn vào trong bộ chương trình Arduino IDE nên bạn không cần phải tải thêm. Hãy xem các ví dụ ở mục bên để nắm cách sử dụng nhé!

Mã thư viện: 
lên
19 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.